• 💎 รวมความเชื่อเกี่ยวกับ "เพชร"
ของผู้คนในสมัยโบราณ
เรื่องราวของความเชื่อเกี่ยวกับเพชรในแต่ละยุคสมัยนั้น มีความแตกต่างกัน ตามความเชื่อของผู้คนที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคของโลก
อาทิเช่น ชาวกรีกโบราณ มีความเชื่อเกี่ยวกับเพชรว่า เพชรคือหยาดน้ำตาของเทพเจ้า โดยคำว่า "Diamond" ที่แปลว่าเพชรนั้น มีที่มาจากคำในภาษากรีกคือคำว่า "adamas" ซึ่งมีความหมายว่า ไม่อาจเอาชนะได้ หรือไม่เคยแพ้ใคร
โดยตามตำนานความเชื่อของชาวกรีกได้กล่าวไว้ว่า สิ่งที่ไร้เทียมทานที่สุด ที่มนุษย์ไม่สามารถทำลายได้ ก็คือหยาดน้ำตาของเทพเจ้า ซึ่งอุปมาอุปไมยในที่นี้ น่าจะหมายถึงความแข็งแกร่งของเพชร ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอัญมณีที่มีความแข็งมากที่สุดในโลก
สำหรับชาวโรมัน พวกเขามีความเชื่อว่า เพชรคือสะเก็ดของดาวที่ร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้า และในบางความเชื่อของชาวโรมันยังเชื่อว่า หัวลูกศรของเทพคิวปิด (Cupid) ซึ่งเป็นกามเทพด้านความรักของชาวโรมัน ยังทำมาจากเพชรอีกด้วย
คิวปิด กามเทพด้านความรักของชาวโรมัน
และด้วยความเชื่อมโยงระหว่างเพชรกับกามเทพของชาวโรมันนี้เอง ที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เพชร ได้กลายเป็นหนึ่งในสิ่งของแทนใจของเหล่าบรรดาคู่รัก ที่จะมอบเพชรให้แก่กัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนความรักที่พวกเขามีอยู่นั่นเอง
สุดท้ายคือความเชื่อเกี่ยวกับเพชรของชาวอินเดีย โดยพวกเขาเชื่อว่า เพชรคือเครื่องลางที่ช่วยปกป้องจากภัยอันตรายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความเจ็บป่วย ทุกขลาภ รวมไปถึงปีศาจหรือวิญญาณที่ชั่วร้าย
ด้วยเหตุนี้ เพชรจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้สะเดาะเคราะห์ และเสริมสร้างโชคลาภบารมีให้กับผู้ที่ครอบครอง ตามตำราโหราศาสตร์ของชาวอินเดียนั่นเอง
*** Reference
#HistofunDeluxe
ความคิดเห็น
ความจริงเพื่อใคร
ยังติดกับเจ้าสิ่งแวววาว💎😞
30 พ.ย. 2020 เวลา 06:24