#บันทึกDayoff
EP 2 🚊😬💚
-เราเดินทางมาถึงพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ ค่าเข้าชมต่างชาติ 40 บาท/คน ใช้เงินไทยได้ไม่ต้องแลกเงิน
-เข้ามาครั้งแรกบรรยากาศดีมากลมพัดผ่านตลอดเวลา ถือว่าอากาศดีเลย ให้อารมเหมือนกึ่งภาคเหนือหน่อยๆในความรู้สึกเรานะ เราเข้าไปกราบไหว้พระธาตุบริเวณรอบๆถือว่าสวยมากนักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะไม่แออัด
-มีป้ายให้ความรู้ตลอดทาง มีของเก่าและป้ายติดให้ความรู้ พวกเราเดินถ่ายรูปชมวิวกันสักพักแล้วออกเดินทางต่อด้วยเวลาที่จำกัดเพราะทริปของเราต้องกลับก่อนบ่ายสาม 😬
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้