อย่าปล่อยให้ชัวิตตกต่ำ ยกใจให้สูงขึ้นๆไป
บางอย่างเปลี่ยนไปพร้อมกาลเวลา
คนเราจะมีความสุข เมื่อรู้จักความพอดี
ถ้าคุณเข้าใจในสิ่งที่โลกเป๋น
ไม่ใช่ รับรู้ แต่สิ่งที่มองเห็น
ไม่ว่าอดีตจะหนักหนาเท่าไหร่
ให้รู้ว่าทางข้างหน้าเป็นความจริง
ความจริงที่คุณนั้นจะต้องยอมรับ
คำคม
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้