• 10 อันดับ แม่น้ำที่มีความยาวมากที่สุดในโลก
อันดับที่ 10 : แม่น้ำอาร์มูร์ (Amur River)
ทิวทัศน์ของแม่น้ำอาร์มูร์
แผนที่ของแม่น้ำอาร์มูร์
ที่ตั้ง : บริเวณเส้นเขตแดนจีน, มองโกเลีย และรัสเซีย
ความยาว : 4,444 กิโลเมตร
อันดับที่ 9 : แม่น้ำคองโก-แชมเบซี (Congo – Chambeshi River)
ทิวทัศน์ของแม่น้ำคองโก-แชมเบซี
แผนที่ของแม่น้ำคองโก-แชมเบซี
ที่ตั้ง : ภูมิภาคแอฟริกากลาง
ความยาว : 4,700 กิโลเมตร
อันดับที่ 8 : แม่น้ำรีโอเดลาปลาตา (Rio De La Plata River)
ทิวทัศน์ของแม่น้ำรีโอเดลาปลาตา
แผนที่ของแม่น้ำรีโอเดลาปลาตา
ที่ตั้ง : อเมริกาใต้
ความยาว : 4,880 กิโลเมตร
อันดับที่ 7 : แม่น้ำอ็อบ (Ob River)
ทิวทัศน์ของแม่น้ำอ็อบ
แผนที่ของแม่น้ำอ็อบ
ที่ตั้ง : รัสเซีย, คาซัคสถาน, จีน และมองโกเลีย
ความยาว : 5,410 กิโลเมตร
อันดับที่ 6 : แม่น้ำเหลือง (ฮวงโห : Yellow River)
ทิวทัศน์ของแม่น้ำเหลือง
แผนที่ของแม่น้ำเหลือง
ที่ตั้ง : จีน
ความยาว : 5,464 กิโลเมตร
อันดับที่ 5 : แม่น้ำเยนิเซ (Yenisey River)
ทิวทัศน์แม่น้ำเยนิเซ
แผนที่ของแม่น้ำเยนิเซ
ที่ตั้ง : รัสเซียและมองโกเลีย
ความยาว : 5,539 กิโลเมตร
อันดับที่ 4 : แม่น้ำมิสซิสซิปปี (Mississippi River)
ทิวทัศน์ของแม่น้ำมิสซิสซิปปี
แผนที่แม่น้ำมิสซิสซิปปี
ที่ตั้ง : สหรัฐอเมริกา
ความยาว : 6,275 กิโลเมตร
อันดับที่ 3 : แม่น้ำแยงซีเกียง (Yangtze River)
ทิวทัศน์ของแม่น้ำแยงซีเกียง
แผนที่ของแม่น้ำแยงซีเกียง
ที่ตั้ง : จีน
ความยาว : 6,300 กิโลเมตร
อันดับที่ 2 : แม่น้ำอะเมซอน (Amazon River)
ทิวทัศน์ของแม่น้ำอะเมซอน
แผนที่แม่น้ำอะเมซอน
ที่ตั้ง : อเมริกาใต้
ความยาว : 6,575 กิโลเมตร
อันดับที่ 1 : แม่น้ำไนล์ (Nile River)
ทิวทัศน์ของแม่น้ำไนล์
แผนที่ของแม่น้ำไนล์
ที่ตั้ง : ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือ
ความยาว : 6,650 กิโลเมตร
*** Reference
#HistofunDeluxe

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้