นอกจากค่า P/E ที่หลายคนรู้จักกันดี ก็จะมีการดูว่า หุ้นนั้นถูกแพงด้วย P/BV ด้วยที่หลายคนน่าจะคุ้นเคย การคิดค่า P/BV นั้นคิดมาจาก การนำราคาหุ้นมาเทียบกับ book value หรือ ส่วนของเจ้าของ หรือที่เราเรียกกันว่าส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเอง แล้วอัตราส่วนการดูหุ้นถูกแพงนี้แปลความยังไง หรือมีข้อสังเกตยังไง มาอ่านโพสนี้กัน…
การคิดค่า P/BV นั้นคิดมาจาก การนำราคาหุ้นมาเทียบกับ book value หรือ ส่วนของเจ้าของ หรือที่เราเรียกกันว่าส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเอง ซึ่งส่วนของเจ้าของนั้นคือส่วนหนึ่งของงบดุล
งบดุลคิดจาก: ทรัพย์สิน = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ
ซึ่งก็คือ ส่วนของเจ้าของ = ทรัพย์สิน – หนี้สิน
ส่วน P/BV = price/ book value = ราคา/ ส่วนของผู้ถือหุ้น
เช่น บริษัทมานีจำกัดมหาชน มีทรัพย์สิน 1,000,000 บ. หนี้สิน 200,000 บ. เป็นส่วนของเจ้าของ 800,000 บ. ราคาหุ้นละ 16 บ. มีจำนวนหุ้น 100,000 หุ้น
ดังนั้น บริษัทมานี มี P/BV = (16 บ.ต่อหุ้น x 100,000 หุ้น)/ 800,000 บ. = 2 เท่า
ซึ่งถ้าเราจะคิดส่วนของเจ้าของต่อหุ้นนั้น ก็จะได้เท่ากับ 800,000 บ./ 100,000 หุ้น = 8 บ.ต่อหุ้น
ดังนั้น P/BV นั้นหมายถึง เราซื้อถูกหรือสูงกว่า ส่วนของเจ้าของกี่เท่า
ถ้า P/BV < 1 แปลว่า ราคาหุ้นตอนนั้นถูกกว่าส่วนของเจ้าของ มันบอกว่าถูก แต่ไม่ได้เป็นการบอกว่า น่าลงทุนหรือเปล่า มาลองอ่านกันต่อว่า อัตราส่วนนี้มีข้อสังเกตอะไรบ้าง
1. ค่านี้ก็จะขึ้นกับ price หรือ ราคาที่นักลงทุนให้ค่ากิจการนั้นๆ หรือ ราคาที่ซื้อขายกัน กับส่วนของผู้ถือหุ้น ถ้าส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง แต่ราคาหุ้นลดลงในสัดส่วนที่มากกว่า ก็จะเท่าอัตราส่วน P/BV ดูถูกลงได้
2. การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้ จะมองเรื่องงบดุลเป็นหลัก ซึ่งมีการบันทึกมูลค่าตามราคาทุนปรับมูลค่า จึงมักเหมาะกับการประเมินหุ้นกลุ่มธนาคาร หรือหุ้นที่มีสินทรัพย์ที่น่าจะสร้างมูลค่าได้ในอนาคตแต่ยังถูกบันทึกค่าในส่วนของราคาทุนอยู่
3. ค่า P/BV จะมีความสัมพันธ์กับ ROE(return on equity) ซึ่ง ROE คิดมาจาก กำไรสุทธิ/ ส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นอัตราส่วนที่บอกว่า ความสามาถในการทำกำไรของบริษัทต่อส่วนผู้ถือหุ้น หรือถ้าจะพูดให้ดูง่ายคือ ถ้าลงทุนด้วยราคาเท่ากับส่วนผู้หุ้น(P/BV = 1) บริษัทนั้นทำกำไรให้เราจะได้เท่าไหร่ ดังนั้นยิ่งเราซื้อด้วย P/BV ที่สูง ผลตอบแทนที่เราได้จากหุ้นนั้นจะลดลง
P/BV เป็นตัวเลขตัวหนึ่งที่ดูความถูกแพงของหุ้น โดยการบอกนั้นเป็นนำราคามาเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นว่า เราซื้อที่ราคาถูกกว่า หรือ สูงกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นกี่เท่า แต่การจะดูว่า หุ้นนั้นน่าลงทุนหรือไม่ก็ต้องดูเรื่องอื่นๆ ร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกิจการ คุณภาพของกำไรที่บริษัททำได้ หรือการเติบโตอนาคต
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
#PBV
#ประเมินมูลค่าหุ้น
#หุ้นถูกแพง
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้