3 เรื่อง ควรรู้เกี่ยวกับการ "ขาย LTF"
ใครกำลังคิดว่าอยากขาย LTF ที่ถืออยู่ออกมา ลองอ่านโพสนี้กันว่าในการขาย LTF มีรายละเอียดอะไรที่ควรรู้บ้าง
ซึ่งปี 2562 ที่ผ่านมา เป็นปีสุดท้ายที่สามารถลดหย่อนจาก LTF ได้เป็นปีสุดท้าย และที่ประชุม ครม. เมื่อปลายปีที่แล้ว ได้กำหนดเงื่อนไขออกมาเป็น SSF ซึ่งต่างไปจาก LTF เดิม ทั้งระยะเวลาการถือครอง เงื่อนไขในการลดหย่อน ลักษณะสินทรัพย์ของกองทุน แต่ในช่วงนี้ก็มีข่าวว่าจะมีการปรับเกณฑ์ของ SSF (Super Saving Fund) ให้กลับไปคล้ายกับ LTF เดิม เพื่อมาพยุงตลาดหุ้น ซึ่งคงต้องรอความชัดเจนจากการประชุม ครม. เศรษฐกิจวันนี้อีกที (6มีนาคมนี้)
แต่ยังไงก็ตาม LTF ที่ถือมาอยู่แล้วต้องทำตามเงื่อนไขให้ครบนะ ไม่ได้หมายความว่า เมื่อไม่มี LTF อยากจะขายเมื่อไหร่ก็ได้นะ ซึ่ง LTF ที่ครบกำหนดเงื่อนไขการถือครองนั้น บางคนก็ถือต่อไปเรื่อยๆ เพราะเหมือนลงทุนในกองทุนรวมหุ้นไป แต่บางคนก็ทยอยขาย LTF ที่ครบกำหนดออกมา
และถ้าอยากจะขาย LTF มี "3 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการขาย LTF" ลองมาอ่านกัน...
1. การขาย LTF นั้นควรขายเมื่อครบกำหนดการถือครองตามเงื่อนไขที่เขากำหนดไว้ จะได้ไม่มีความยุ่งยากตามมา
ซึ่ง LTF ที่ซื้อก่อนปี 2559 นั้น มีเงื่อนไขการถือครองอย่างน้อย 5 ปีปฏิทิน
ส่วน LTF ที่ซื้อตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไปนั้น ต้องถือครองอย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน
การนับปีการถือครองจะนับเป็นปีปฏิทิน ไม่ได้นับแบบวันชนวัน ลองดูในรูปด้านล่างนะว่า LTF ซื้อปีไหนจะขายได้ปีไหน
จากตาราง จะเห็นว่าในปี 2563 นี้จะไม่มี LTF ที่ครบกำหนดเพิ่ม
2. การสั่งขาย LTF ควรเลือกคำสั่งขายเป็นจำนวนหน่วยลงทุน เพราะกอง LTF ซึ่งมีเงื่อนไขเวลาในการถือครอง เมื่อต้องการขาย LTF ส่วนที่ครบกำหนดระยะเวลาควรขายเป็นจำนวนหน่วย เพื่อป้องกันการขายคืนหน่วยลงทุนเกินสิทธิที่ขายได้นะ
ซึ่งในกอง LTF ที่เราซื้อ เขาก็จะมีแสดงแยกไว้เป็นปี ๆไว้ให้ว่า เราซื้อในปีนั้น ปีนี้เท่าไหร่ และในการขายจะเป็นลักษณะที่เรียกว่า first in first out (FIFO) นะ หน่วยลงทุนที่ซื้อมาก่อนจะถูกสั่งขายออกมาก่อน เช่น เราลงทุนใน LTF ตั้งแต่ปี 255ุ6 มาเรื่อยๆ ทุกปี ปีนี้ 2562 เราจะสั่งขายบางส่วนออกมา หน่วยลงทุนที่เราซื้อตั้งแต่ปี 255ุ6 จะถูกขายออกมาก่อนนะ
แต่ถ้าเป็นกองทุนทั่วไป ที่ไม่ใช่ LTF
ถ้าเราจะขาย ควรสั่งขายออกมาเป็นจำนวนเงินก็จะเหมาะกว่า เพราะจะได้รู้จำนวนเงินค่าขายที่แน่นอน เนื่องจากการขายกองทุนรวม เราจะรู้ว่า เราขายได้หน่วยละเท่าไหร่ต้องรอสิ้นวัน ถ้าขายเป็นหน่วย จะไม่รู้แน่นอนว่าได้รับเงินเท่าไร อาจคลาดเคลื่อนจากจำนวนเงินที่ต้องการเอาออกมาใช้ได้
สรุป ถ้าเป็น LTF สั่งขายเป็นจำนวนหน่วยจะปลอดภัยกว่านะ
3. การขายกองทุน LTF นั้น ถึงแม้เราทำถูกเงื่อนไขทุกอย่างแล้ว เราต้องนำรายการนี้ไปยื่นภาษีด้วยนะ
มีบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่า เราทำถูกเงื่อนไขไม่ต้องยื่นไว้ยื่นแค่ตอนทำผิดเงื่อนไข ซึ่งอาจเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะ
ในแบบยื่นภาษีออนไลน์ ในฝั่งที่ให้เราเลือกว่าเรามีรายได้อะไรบ้าง ให้เลือกช่อง "เงินค่าขายกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)"
ซึ่งกำไรที่เราได้จากการขายคืนแบบถูกเงื่อนไขนั้น ได้ยกเว้นภาษีอยู่แล้ว ไม่ต้องกังวล
ดังนั้นถ้ามีการขายคืน LTF ถึงจะถูกเงื่อนไข ก็ต้องกรอกลงในแบบยื่นภาษีนะ ซึ่งไม่มีผลต่อภาษี แต่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาที่อาจถูกพี่สรรพากรตามมาให้แก้ให้ถูกต้องครบถ้วน
LTF นั้นเหมือนลงทุนในกองทุนรวมหุ้น ที่ได้ผลประโยชน์ทางภาษีเป็นของแถม แต่ก็มีเงื่อนไขที่เราต้องปฏิบัติตาม และถ้า LTF ครบกำหนดการถือครองแล้ว แต่เราอยากถือต่อไปเรื่อยๆ ก็ได้ ไม่ได้จำเป็นต้องขายออกทันทีที่ครบเงื่อนไขนะ
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
#กองทุนรวม
#LTF
#ขายกองทุน
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้