• 🇲🇲 พม่ากับเมียนมาร์ แตกต่างกันอย่างไร?
1
แอดมินเชื่อเลยว่า หลาย ๆ คน น่าจะเคยสงสัยว่า ระหว่างคำว่า "พม่า" (Burma หรือ Bamar) กับคำว่า "เมียนมาร์" (Myanmar) นั้น มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
ดังนั้นในบทความนี้ แอดมินจะมาอธิบายถึงความแตกต่างของทั้งสองคำนี้ แบบคร่าว ๆ กันครับ โดยขอเริ่มต้นที่คำว่า "เมียนมาร์" ก่อน
คำว่าเมียนมาร์สัญนิษฐานว่า มีที่มาจากคำว่า "เหมี่ยนหม่า" (Myanma) ซึ่งเป็นคำที่ชาวพม่าโบราณใช้เรียกดินแดนที่เป็นที่ตั้งของประเทศเมียนมาร์ นับตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์พุกาม (ค.ศ. 849-1297)
โดยคำว่าเหมี่ยนหม่า มีความหมายในภาษาพม่าว่า ว่องไวแข็งแรง ซึ่งสื่อถึงอุปนิสัยของชาวพม่าในสมัยโบราณ
ชาวพม่าเป็นประชากรหลักที่มีจำนวนมากที่สุดในเมียนมาร์ โดยปัจจุบันชาวพม่ามีสัดส่วนประชากรอยู่ที่ราว 68% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเมียนมาร์
หลังจากที่อธิบายถึงคำว่า "เมียนมาร์" แล้ว ต่อไปแอดมินก็จะมาพูดถึงคำว่า "พม่า" กันต่อครับ
คำว่าพม่านั้น สัญนิษฐานว่ามาจากคำว่า "บะมา" หรือ "พมา" (Bama) ซึ่งเป็นคำที่ชาวมอญใช้เรียกชาวพม่า ซึ่งคำ ๆ นี้ อาจจะเกี่ยวข้องกับคำว่า "เหมี่ยนหม่า" ที่ได้กล่าวในข้างต้นแล้ว
ดังนั้นคำว่า "เมียนมาร์" มีความหมายในเชิงของ "สถานที่" หรือ "ดินแดน"
ส่วน "พม่า" มีความหมายในเชิงของ "ชาติพันธุ์" หรือ "เชื้อชาติ" ซึ่งก็คือคนที่มีเชื้อชาติเป็นพม่า
ในดินแดนของเมียนมาร์นั้น ไม่ได้มีเฉพาะแค่ประชากรที่เป็นชาวพม่าเท่านั้น เพราะยังมีประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ อีกนับร้อย ๆ กลุ่ม อาทิ ชาวมอญ, ชาวกะเหรี่ยง, ชาวยะไข่, ชาวไทใหญ่ (ฉาน) เป็นต้น
ดังนั้นในปี ค.ศ. 1989 รัฐบาลของพม่าจึงได้เปลี่ยนชื่อประเทศใหม่เป็น "เมียนมาร์" เพื่อสื่อความหมายว่า ประเทศนี้เป็นประเทศของผู้คนทุกเชื้อชาติในดินแดนเมียนมาร์ ไม่ใช่ประเทศของประชากรที่มีเชื้อชาติพม่าเพียงอย่างเดียวนั่นเอง
สรุปสุดท้าย "เมียนมาร์" เป็นชื่อของประเทศและดินแดน ส่วน "พม่า" เป็นชื่อของเชื้อชาติหลักที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดของเมียนมาร์
1
*** Reference
#HistofunDeluxe
ความคิดเห็น
หลุยส์​
พม่าเป็นชนเผ่าหนึ่ง ไว้แยกเชื้อชาติเพราะเมียนมาร์ ชื่อประเทศ แต่ในประเทศประกอบด้วย คนพม่า คะฉิ่น กระเหรี่ยง อาข่า ลาหู่ ว้า ไทยลื้อ ไทยใหญ่ มอญ และอีกกว่า 20 ชนเผ่า เยอะกว่าไทยอีก คนมอญ คนไทยใหญ่ จะไม่ชอบใจถ้าเรียกพวกเขาว่าคนพม่า แต่ต้องเรียกเขาตามชนเผ่า เพราะเขาไม่ใช่คนพม่า แต่อยู่รวมกันเป็นสหภาพยุคเริ่มต้น แต่มาเปลี่ยนคราวหลังมาแค่เพียงไม่กี่10 ปีนี้เอง ฉะนั้นคนไทยไม่ควรไปเหมารวมว่าเขาอยู่ในประเทศเมียนมาร์แล้วต้องเรียกเขาเป็นพม่าอาจโดนเคืองได้...
14 ม.ค. เวลา 01:58
Thanakorn Lucksanayam
เป็นของทุกชาติพันธุ์ ยกเว้น โรฮิงยา
14 ม.ค. เวลา 00:04
Just Read It แค่อ่านมันส์
การเปลี่ยนชื่อประเทศ มีนัยยะทางการเมือง สร้างความเป็นปึกแผ่น
13 ม.ค. เวลา 14:05
Just Read It แค่อ่านมันส์
จริงครับ เหมือนแก้ที่นามธรรม แต่รูปธรรมแก้ไม่ได้
13 ม.ค. เวลา 15:23