จิตใจที่สงบ คือชีวิตที่ดีแล้ว จงยิ้มให้กับตัวคุณเอง และยิ้มให้คนอื่นมากๆ จงสู้เพื่อสร้างความฝัน ไม่มีใครทำลายความฝันได้ ถ้าคุณไม่ทำลายเอง
หากเมื่อใดฝึกสติได้
ฝึกให้ตัวเองเข้มแข็งได้
คุณจะสามารถเลิกคิด ฟุ่งซ่านได้
STYLE NK
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้