💛#การทำบุญคือการทำความดีโดยตรง
ต้องหมั่นนึกถึงบุญบ่อยๆ
บุญของคุณจะได้เพิ่มขึ้น
การได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
คือสิ่งที่ดีที่สุด
คนที่ปรารถนาความสุขและ
ความเจริญทางจิตใจ
ทุกเช้าที่คุณได้ตื่นขึ้นมา
มันอาจจะเป็นวันที่เหลืออยู่
หรือ อาจจะเป็นวันสุดท้าย
อย่าประมาท ในสิ่งที่กำลังเลือก
ลงมือทำให้สุด
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้