สมุนไพร หรือยาจากธรรมชาติสร้างสรรค์ 🪴
🍃ตอนที่ 1 เอ๊ะ ทำไมเราต้องรู้จักสมุนไพร
🍃ตามธรรมชาติของระบบร่างกายมนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาให้เราได้รู้จักเยียวยารักษาตนเอง ด้วยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ชาญฉลาดและเก่งกาจ แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งสิ่งแปลกปลอม เชื้อโรค รา ไวรัส แบคทีเรีย หรือพบความผิดปกติบางอย่างที่ร่างกายไม่สามารถเยี่ยวยารักษาด้วยตนเองได้นั้น เราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาสิ่งที่สามารถเยียวยารักษาโรคเราได้ จะดีที่สุดถ้าสิ่งนี้จะมาจากธรรมชาติสร้างสรรค์ และเราสามารถหาได้เอง หรือปลูกได้เอง เพื่อช่วยใช้บรรเทาอาการ รักษาหรือช่วยทำให้ร่างกายมีประสิทธิภาพ และแข็งแรงในการต่อสู้กับอาการผิดปกติของร่างกายได้เร็วขึ้น
สมุนไพรไทยบ้านเรามีหลากหลายจำพวกจำแนกตามลักษณะภายนอกและประเภทของพืชสมุนไพรที่นำมาปรุงและประกอบเป็นยารักษาโรค ได้แก่
1. ไม้ยืนต้น
2.ไม้เลื้อยหรือเถาเครือ
3. หัว
4. ผัก
5. และหญ้า
🍃เหตุผลที่เราต้องรู้จักสมุนไพรนั้นเนื่องจากสมุนไพรมีคุณประโยชน์มากมายต่อร่างกายของมนุษย์ทั้งในแง่ของสมุนไพรที่ใช้เป็นยา ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือเครื่องดื่มสมุนไพร ใช้เป็นเครื่องสำอาง ใช้ในการเกษตร และใช้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหย
ดังนั้นเราควรเข้าใจสมุนไพร รู้ถึงสรรพคุณของยา และเลือกใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของเรา
ข้าพเจ้าขอฝากบทความแรกเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อ่านที่สนใจ และอยากให้ติดตามบทความหน้าอีกนะคะ
🌸งามรยุ งามดอกไม้ 🌸
16 มกราคม 2564
ความคิดเห็น
พู่กันแต้มเลือด
ปลูกสมุนไพรบ้างดีกว่า
16 ม.ค. เวลา 20:53
17 ม.ค. เวลา 08:48