🚩DMN246 Ads ที่ดีสำหรับเก็บ lead ควรเป็นอย่างไร? Facebook มีข้อแนะนำ
Ads ที่ดีสำหรับการสร้างความน่าสนใจและเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายกดเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์ลงทะเบียน ควรต้องมีอะไรบ้าง ทาง Facebook ทำข้อมูลสรุปมาดังนี้
1. มีรายละเอียดชัดเจนในโฟสต์แคปชั่น ว่าหากกลุ่มเป้าหมายมาลงทะเบียนแล้ว จะได้ประโยชน์อะไรบ้าง
2. ภาพที่ใช้ โดยให้ใช้ภาพที่เล่าเรื่องเป็นการบอกใบ้ว่ากลุ่มเป้าหมายจะได้รับอะไรจากการลงทะเบียนครั้งนี้
3. ข้อความบนภาพ (Text Overlay)
- ข้อความสั้นๆ หรือคำไม่กี่คำ ที่สร้างความน่าตื่นเต้น
- อย่าสร้างความคาดหวังเกินจริง (เช่น ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดมากถึง 80% แต่ในความจริงได้แค่ 20% เป็นต้น)
4. ข้อความตรงส่วนปุ่มกด Call to Action
-ใช้ภาษาที่อ่านแล้วดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายอยากเรียนรู้เพิ่มเติมและสนใจจะลงทะเบียน
- สร้าง sense of urgency หรือทำให้พวกเขาอ่านแล้วรู้สึกว่าถ้าไม่ลงทะเบียนตอนนี้จะพลาดโอกาสนี้ไปเลย
-ให้เหตุผลอย่างชัดเจนว่าทำไมควรจะต้องกดตอนนี้ (เช่น มีจำนวนจำกัด หรือใกล้หมดเวลาแล้ว)
🔊 podcast: DMN246 http://apple.co/35t3zY2
DIGITAL MARKETING NOW
If not now, then when?
#digitalmarketingnow #podcast #digitalmarketing #ifnotnowthenwhen #การตลาดออนไลน์ #ads #facebook #facebookads #lead #leadgeneration
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้