เมื่อหญิงไทยที่ได้รับวัคซีนของ Pfizer BioNtech ที่เขตมณฑลลินคอนเชียร์ ในประเทศอังกฤษเข็มแรกในวันที่ 29/12/2020 ต่อมามีอาการคล้ายเป็นหวัด มีเสมหะหนาวสั่นทั้งที่อาบน้ำอุ่น มีผลตรวจไวรัสโควิดเป็นบวกหลังฉีดไปประมาณ 2 สัปดาห์กว่า
ประมาณวันที่10-12/1/21 เธอแสดงอาการป่วยต้องหยุดงานและพักผ่อน และมาตรวจหาเชื้อตามกำหนด เนื่องจากเธอทำงานในสถานที่เสี่ยงจึงได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด19ต่อเนื่องเป็นประจำ พบว่าผลเป็นบวกภายหลังการรับวัคซีนเข็มแรก(18/1/21) หลังการฉีดและเธอต้องได้รับเข็มสอง ประมาณวันที่ 21/1/21 แต่ได้รับการแจ้งเลื่อนการ
ฉีดออกไป
แม้ว่าก่อนหน้าได้รับการฉีดวัคซีน เธอได้มีตรวจหาเชื้อเป็นประจำ แต่ผลตรวจเป็นลบตลอด เพราะเธอป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี อีกทั้งมีการสวมชุดป้องป้องกันตัว(PPE)ครบถ้วนเสมอ ขณะปฏิบัติงาน
ในประเทศอังกฤษมีการระบาดอย่างรุนแรงและพบเชื้อกลายพันธุ์ ซึ่งรวมถึงเชื้อมีแนวโน้มที่จะมีความอันตรายถึงชีวิตมากกว่าเดิม
การได้รับวัคซีนที่มีความจำเป็นต้องกระจายครอบคลุมพื้นที่และจำนวนคนให้มากที่สุด ทำให้ความจำเป็นในการฉีดเข็มที่สองภายใน21วันหลังเข็มแรก อาจต้องเลื่อนออกไปเพื่อนำวัคซีนไปฉีดให้ประชาชนรายอื่นๆ ให้ได้มากที่สุด เมื่อการผลิตวัคซีนอาจไม่ทันต่อความต้องการ
แม้การฉีดเข็มสองของวัคซีนจะเป็นเป้าหมายสูงสุดต่อการป้องกันโรค เพื่อให้ประชาชนได้รับสิ่งที่ดีที่สุด แต่เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ เชื่อว่าฉีดเข็มแรกภูมิขึ้นประมาณ 91%และถ้าฉีดเข็มสองตามระยะเวลาที่กำหนด ภูมิคุ้มกันจะขึ้นถึง 95%
เป้าหมายสูงสุดกับความไม่แน่นอนทั้งปัญหาการผลิตวัคซีน รวมถึงประสิทธภาพและระยะเวลาที่สามารถป้องกันหลังการฉีด แต่ในขณะที่คนอีกจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่ออันตราย100% อาจมีความจำเป็นมากกว่า ดังนั้นการแบ่งปันด้วยการฉีดให้กับประชาชนให้มากที่สุด น่าจะเป็นทางเลือกที่ควร เพราะเงื่อนไขที่เคยเป็นข้อบ่งชี้ที่ดี่สุดก็อาจต้องนำมาพิจารณาเลือกใช้เมื่อสถานการณ์บีบบังคับ
ประเด็นนี้ สร้างปมปัญหาให้ผู้นำอังกฤษและผู้บริหารทั่วโลกต้องพิจารณาตามสถานการณ์ที่ประเทศตัวเองต้องประสบ (อดีตนายกโทนี่ แบร์ ได้เสนอแนวทางออก ที่กล่าวมาข้างต้นและได้รับสนับสนุนจากแพทย์ เช่นเดียวกัน )
จากระยะเวลาที่ผ่านมา 1ปี++ พบว่า การอยู่รอดสูงสุดเพื่อไม่ให้
ติดเชื้อในปัจจุบัน คือการที่ต้องไปอยู่ให้ห่างผู้คน(ถ้าสามารถทำได้)
รักษาระยะห่างไว้ให้มากๆ และถ้าจะต้องพบคนก็ให้เลือกพบ รวมถึงการป้องกันตามลำดับ ตั้งแต่การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ รวมถึงการหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง รักษาระยะห่าง น่าจะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงคนที่กังวลกลัวการติดเชื้อ (ส่วนคนที่มีความจำเป็นต้องใช้ชีวิตปกติพบปะผู้คน ก็ต้องดำเนินชีวิต ให้ปลอดภัยใส่หน้ากาก ล้างมือ เจล สบู่ บ่อยๆ สัมผัสร่างกายทั้งตัวเองและผู้อื่น ต้องการล้างมือให้สะอาดมากๆก่อนเสมอ ห้ามไปพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่อากาศไม่ถ่ายเท
1
ควรอยู่ห่างผู้คนที่ตัวเองไม่แน่ใจ เพราะสุดท้ายคนใกล้ชิดมักจะเป็นคนนำเชื้อมาให้ผู้เสียชีวิตรายที่72 ในประเทศก็จากคนใกล้ชิดนำเชื้อมาให้
สังคมไทย ความเกรงใจไม่กล้าซักถามทั้งที่สงสัย และคิดว่าอีกฝ่ายควรมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม กลับกลายเป็นคนแพร่เชื้อ ต้องระวัง
1
ขอบคุณที่กดไลค์แชร์ ติดตามคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ สามารถติดตามผลการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมได้ในบทความต่อไป
บทความเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาติดตามผลการใช้วัคซีน มิได้มีเจตนาลดความเชื่อมั่นใดๆ ขอให้ใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณ อีกทั้งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอ้างอิงหรือสื่ออื่นๆ
ขอบคุณภาพจาก
ข่าวสดออนไลน์
reference
ความคิดเห็น
หัวเราะให้กับชีวิต 555
น่ากลัวจังทำให้ไม่อยากฉีด
24 ม.ค. เวลา 12:57
ความจริงเพื่อใคร
ดูแลป้องกันตัวเองใช้ได้ดีค่ะ รามาแนะนำให้กินกระชายขาวบ่อยๆว่าจะลองดูค่ะพี่ชัช
24 ม.ค. เวลา 14:36
INDEPENDENT ชีวิตอิสระ
ดูแลตัวเองต่อไป🧐ไม่อยากฉีด🧐
24 ม.ค. เวลา 09:36
ความจริงเพื่อใคร
ดูแลป้องกันตัวเองใช้ได้ดีค่ะ
24 ม.ค. เวลา 14:35
แอดมินเพจ กูรู ประกัน
เง้อ...ไม่ควรฉีด
24 ม.ค. เวลา 09:10
ความจริงเพื่อใคร
มันน่าจะมีจุดลงตัวที่ดีนะคะเชื่ออย่างนั้นแต่ต้องมีเวลาศึกษาและรู้จักข้อจำกัดของเชื้อให้ดีขึ้น มนุษย์นักวิทยาศาสตร์เราเก่งค่ะ
24 ม.ค. เวลา 14:35