BaanmuslimahShop

baanmuslimah

ถ้าจะคิดถึงแต่ความรู้สึกตัวเอง ลองคิดถึงมุมของคนรับความรู้สึก โดยปกติก็ต้องยินดีปรีดา อุ่นใจกับความในใจแบบนั้น...อย่าปฏิเสธ มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตในสังคมที่ไม่สามารถจาดการเชื่อมต่อ สร้างสัมพันธ์ครื้นเครงหรือบ่มเพาะพัฒนาอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ความรู้จากกัน&กัน😊
...บอกรัก
...บอกคิดถึง...อ่านต่อ

แม่หญิงข้าวฟ่าง_เฌอมาลย์

มาติดตามด้วยค่ะ แม่หญิงเองค่า