มีบัญชีอยู่แล้ว?

ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์

bodhi
  • ข่าว
  • 13
  • 4.3K
    โพสต์
  • 10K
    ผู้ติดตาม
  • เสนอข่าวทางเลือก ไม่ตกเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อของสื่อกระแสหลักชาตินักล่าอาณานิคมตะวันตก
  • สร้างเพจเมื่อ 4 ส.ค. 2021