แนวทางการใช้งาน Top Post

สัดส่วนรูปภาพและวิดีโอ Top Post ที่แนะนำคือ 16:9 กรณีที่มีตัวอักษรในรูปภาพ หรือวิดีโอ ควรเว้นระยะห่างจากขอบมุมขวาด้านบน เพื่อหลีกเลี่ยงการซ้อนทับของตัวอักษร

รูป Top Post

top post

วิดีโอ Top Post

top video