ศูนย์ประสานงานดีโอยู

dou_official

การศึกษา
ศูนย์ประสานงานดีโอยู ใครๆ ก็เรียนได้
EP. 21 กาลามสูตร , วุฒิธรรม 4
11:48
EP. 20 นาถกรณธรรม 10 ประการ
7:45
EP. 19 อคติ 4, พรหมวิหาร 4,สาราณียธรรม 7
8:17
เปิดรับสมัครเรียน
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
สาขาพุทธศาสตร์ เรียนได้ทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์...ดูเพิ่มเติม
1:00
EP.18 ฆารวาสธรรม 4, อิทธิบาท 4
6:17
EP.17 สัปปุริสธรรม 7, กัลยาณมิตร 7 ประการ
6:28
อานิสงส์กฐิน - ความหมายของคำว่า ทอดกฐิน
กฐินทาน คือ การถวายผ้าให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้ได้ดำรงตนอยู่ในกรอบแห่งศีล สมาธิ(Meditation) และปัญญา ผ่านการอยู่จำพรรษาตลอดฤดูฝน ณ อารามใดอารามหนึ่ง นับว่าเป็นกาลทานอันยิ่งใหญ่ ย่อมก่อให้เกิดอานิสงส์มากมายแก่ผู้ทอดถวาย...อ่านต่อ
6 สิ่ง, 5 นิสัยของ Startup ที่
“คนประสบความสำเร็จจนร่ำรวยแบบยั่งยืน” เขาทำกัน...อ่านต่อ
EP.16 ทิศ 6
7:39