ศูนย์ประสานงานดีโอยู

dou_official
การศึกษา
ศูนย์ประสานงานดีโอยู ใครๆ ก็เรียนได้
ซีรีส์
ในพระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์ตั้งเป้าหมายชีวิต ซึ่งเป้าหมายชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้น มีอยู่ด้วยกันถึง ๓ ระดับ คือเป้าหมายบนดิน (ปัจจุบันชาติ) เป้าหมายบนฟ้า(ภพชาติเบื้องหน้า) และเป้าหมายเหนือฟ้าหรือเป้าหมายสูงสุด (พระนิพพาน)... อ่านต่อ
  ในวัฏสงสารอันยาวไกล อันสรรพสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอย่างหาเบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุดไม่ได้ มีกะโหลกกองเท่าภูเขาเป็นต้นนี้ มีความยากอยู่ ๔ ประการ... อ่านต่อ
   สังฆคุณ ๙ ประการ
   หนฺท มยํ สงฺฆาภิถุตึ กโรม เส... อ่านต่อ
    นิสัยเห็นแก่ตัว เกิดจากสาเหตุอะไร และถ้าเจอเพื่อนร่วมงานประเภทนี้ ควรจะวางตัวอย่างไร... อ่านต่อ
     โสรจฺจํ อวิหึสา จ ปาทา นาคสฺส เต ทุเว
      
     สติ จ สมฺปชญฺ?ญฺจ จรณา นาคสฺส เต ปเร
     โสรัจจะและอวิหิงสานั้น เป็นช้างเท้าหลัง... อ่านต่อ
      ความต่างของการแผ่เมตตากับการกรวดน้ำ
      พอดแคสต์ (เสียง) โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)
       อารมณ์ร้อนของมนุษย์เกิดจากอะไร ?
       ต้องบอกว่าอารมณ์ที่ลบ ๆ มักเกิดจากสาเหตุหลัก ๓ อย่าง คือ ๑. การประสบกับสิ่งที่ไม่รัก ไม่ชอบใจ ๒. การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจ ๓. ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้อย่างนั้น... อ่านต่อ
        วันสำคัญที่ประชาคมโลกต้องหันมาให้ความหมายกันอีกวันคือ ๒๒ เมษายน EARTH DAY ของทุกปี กิจกรรม ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ถูกจัดขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ให้เกิดจิตสำนึกร่วมกัน ในการปกป้อง คุ้มครอง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก ให้เกิดความน่าอยู่อาศัย รวมทั้งให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ และความหายนะต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์... อ่านต่อ
         การฆ่าหรือประทุษร้ายร่างกายผู้อื่นรวมทั้งสัตว์ทั้งหลาย ล้วนชื่อว่านำความทุกข์กายทุกข์ใจมาสู่ตนและผู้อื่น ได้ชื่อว่าเป็นการละเมิดศีลข้อ ๑ ซึ่งเป็นมนุษยธรรม การละเมิดศีลในทุกระดับ
         ไม่ว่าจะถึงขั้นศีลขาด ศีลทะลุ ศีลด่าง หรือศีลพร้อย ล้วนแต่เป็นการทำลายคุณภาพใจให... อ่านต่อ