มีบัญชีอยู่แล้ว?

FAMHUB

famhub.project
 • ครอบครัว
 • สุขภาพ
 • ไลฟ์สไตล์
 • 0
 • 16
  โพสต์
 • 612
  ผู้ติดตาม
 • สร้างเพจเมื่อ 21 ต.ค. 2021
 • นอนอย่างไรไม่ให้เป็น | แผล กด ทับ | ?
  “การจัดท่านอน” ที่เหมาะสมต่อผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง สามารถป้องกันกล้ามเนื้อเกร็งตัว บาดเจ็บตามข้อต่อต่าง ๆ และการเกิดแผลกดทับตามผิวหนัง และปุ่มกระดูก เช่น ก้น ข้อศอก หรือตาตุ่มของผู้ป่วยได้ เนื่องจากช่วงเวลาของการนอนมีระยะเวลา 8 - 10 ชั่วโมงต่...
 • ‘ก้าวแรกยากมาก ๆ’ ถ้าลองสังเกตผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ภาวะความผิดปกติทางสมองบางคน เริ่มเดินก้าวแรกยากมาก ๆ กว่าจะก้าวขาออกไปได้นั้น ยากเหลือเกิน หลายคนอาจเกิดความเข้าใจผิด คิดว่าผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเกิดความกลัวที่จะก้าวขา หรือกลัวที่จะเดิน จึงพยายามเร่งเร้าให้ก้าวขาไปเสียที...
 • “ภาวะแทรกซ้อน” ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง อันตรายกว่าที่คิด !!!
   
  นอกจากอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ แขน-ขา ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่ลงแล้ว ภาวะแทรกซ้อนที่ตามมายังเป็นปัญหากวนใจต่...
 • วิธีการที่สำคัญในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คือ “การออกกำลังกาย” เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อ รวมถึงสามารถกระตุ้นการรับรู้ความรู้สึกของข้อต่อ ทำให้การเคลื่อนไหวของแขนและขาดีมากยิ่งขึ้น
  ...
 • หลายคน ‘ไม่สะดวกเดินทาง’ ไปโรงพยาบาล หรือคลินิกกายภาพบำบัด เพราะปัญหาจากการเดินทาง เช่น ไม่มีคนไปรับ-ส่ง เดินทางโดยรถสาธารณะได้ยาก รถติด ผู้ป่วยเคลื่อนย้ายตัวลำบาก และปัญหาการรอคิวที่ทำให้เสียเวลานาน ทำให้การมารักษาหรือฟื้นฟูแต่ละครั้ง เกิดความเหนื่อยล้ากับทั้งผู้ป่วย ครอบครัวและผู้ดูแล...
 • ‘คุณปู่ Frank มีภาวะหลอดเลือดสมอง’ ทำให้ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวัน ปลูกต้นไม้ หรือท่องเที่ยวกับครอบครัวได้เหมือนเช่นเคย ภรรยาอย่างคุณย่า จึงต้องเข้ามาช่วยดูแลกิจวัตรประจำวันของคุณปู่มากยิ่งขึ้น คุณย่าเล่าว่า
  “หลังจากออกจากโรงพยาบาล ค่อนข้างถอดใจกับสุขภาพ และการฟื้นตัวของคุณปู่ เพราะโรงพย...
 • ช่วงเวลาทอง (Golden period) 3 - 6 เดือนแรก หลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (ตีบ แตก อุดตัน) เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการฟื้นฟูร่างกาย ทั้งการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ฝึกยืนเดิน หรือฝึกทำกิจวัตรประจำวัน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ระบบประสาทและสมอง ได้รับการซ่อมแซมและฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว...
 • #FAMHUBกายภาพบำบัดที่บ้าน
  ช่องทางการติดต่อ เพื่อรับข้อมูลสุขภาพ...
 • #FAMHUBกายภาพบำบัดที่บ้าน
  ให้บริการกายภาพบำบัด ตรวจประเมิน วิเคราะห์ และรักษาทางกายภาพบำบัด โดยวางแผนการรักษาร่วมกับผู้ป่วย ผู้ดูแล และครอบครัว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาและฟื้นฟูที่เหมาะสม สามารถกลับมาทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนเดิมมากที่สุด...
 • #FAMHUBกายภาพบำบัดที่บ้าน
  บริการกายภาพบำบัดที่บ้านแบบ “แฟมฮับ” เรามุ่งมั่นรักษาด้วยความ “ตั้งใจ” ให้ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่ ด้วยการรักษาฟื้นฟูสุขภาพกาย สนับสนุนสุขภาพใจ และสังคมไปพร้อมกัน...