คำถามที่พบบ่อย

โพสต์ที่มีเนื้อหา และภาพประกอบโดยรวมสื่อไปในทางการขายสินค้าหรือบริการ เกินร้อยละ 20 ของเนื้อหาทั้งหมด จะต้องแจ้งว่าเป็น Advertising โดยปุ่มประกาศอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการโพสต์

เมื่อเปิด Advertising แล้วจะเกิดอะไรขึ้น

โพสต์ที่เป็น Advertsing จะไม่ถูกแสดงในหน้า Explore ทั่วไป แต่จะถูกแสดงในหมวด Ads

หากไม่ระบุว่าเป็นโพสต์โฆษณา จะเกิดอะไรขึ้น

โพสต์โฆษณาที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นโฆษณาจะถูกลบออกจากระบบ