Amnaj

fornt

วันนี้ขอเสนอแนวคิดด้านการเรียนรู้ตามอัธยาศัยครับ
การเรียนรู้ในปัจจุบันนี้จะมีค่านิยมให้เรียนตามระบบ...อ่านต่อ
2:52

ดร.ดามพ์ 360 องศา

ขอบคุณครับ