• เกือบไปละ LPLSLD
  guabpaila.lplsld
  • 41
   โพสต์
  • 0
   ผู้ติดตาม
  • 116
   กำลังติดตาม
  • * ภูมิใจกับการได้เรียนรู้และแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ * จะเป็นนักเรียนรู้ที่ดีตลอดชีวิต
  • - Executive Admin - Gardener - Content Creator
  • สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง