• แจงจ๋า วชิราพร
  jangja
  • 311
   โพสต์
  • 87
   ผู้ติดตาม
  • 211
   กำลังติดตาม
  • ลิงก์เพจ https://www.blockdit.com/pages/606f2f0e8b992e0f01938f5a แจงจ๋าเป็นแม่บ้านข้าราชทหารบก มีลูกชาย 1 คน รับราชการเป็นนักบินทหารบก ลูกสาว 1 คน
  • เป็นผู้ชำนาญการในระดับหนึ่ง เรื่องการปักเครื่องหมายข้าราชการประเภทดิ้น ได้ปักมาเป็นระยะเวลา 20 กว่าปีแล้ว
  • จบ ปริญญาตรี พุทธศาสต์บัณฑิต