• Kochai(Mi10tPro)
  kochai
  • 1
   โพสต์
  • 2
   ผู้ติดตาม
  • 70
   กำลังติดตาม
    • AGBIOTECHNOLOGY เทคโนโลยีชีวภาพกับการเกษตรแม่นยำสู่ความยั่งยืน
     เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็นสาขาวิชาที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเรียนรู้กระบวนการทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชนิดใหม่ที่พัฒนาโดยนักเทคโนโลยีชีวภาพมีประโยชน์ในการวิจัยเป็นอ... อ่านต่อ