ชีวิตที่ไม่สมหวัง แต่มองโลกในแง่ดี

ชีวิตที่ไม่สมหวัง แต่มองโลกในแง่ดี
meear
ชอบอ่านหลายๆเรื่อง และสนใจหลายๆอย่าง ชีวิตต้องเรียนรู้