นนท์ วชิราชัย

nont.wachirachai
สุขภาพ
ไลฟ์สไตล์
ถ่ายภาพ
วันนี้เก็บวงแหวนการเคลื่อนไหวได้ครบสามวงคือการเดิน ออกกำลังกาย การยืนครับ วันนี้สรุปรายสัปดาห์ได้เพิ่มเป้าขึ้นยี่สิบกิโลแคลอรี่เป็น450ครับ
วันนี้เก็บวงแหวนการเคลื่อนไหวได้ครบสามวงคือการเดิน ออกกำลังกาย การยืนครับ
วันนี้เก็บวงแหวนการเคลื่อนไหวได้ครบสามวงคือการเดิน ออกกำลังกาย การยืน ผมต้องขอโทษตั้งแต่สรุปการเคลื่อนไหวรายสัปดาห์เมื่อวันจันทร์ ผมได้ปรับลดเป้าหมายเก้าสิบกิโลแคลอรี่ เป็น430ครับ
วันนี้เก็บวงแหวนการเคลื่อนไหวได้ครบสามวงคือการเดิน ออกกำลังกาย การยืนครับ
วันนี้เก็บวงแหวนการเคลื่อนไหวได้ครบสามวงคือการเดิน ออกกำลังกาย การยืนครับ
เมื่อวานเก็บวงแหวนเคลื่อนไหวได้สองวงคือการเดินและออกกำลังกายครับ
วันนี้เก็บวงแหวนการเคลื่อนไหวได้ครบสามวงคือการเดิน ออกกำลังกาย การยืนครับ
เมื่อวานนี้เก็บวงแหวนเคลื่อนไหวได้ครบสามวงคือการเดิน ออกกำลังกาย การยืนครับ
วันนี้เก็บวงแหวนเคลื่อนไหวสองวงคือการเดินกับออกกำลังกาย
สองวันนี้เก็บวงแหวนการเคลื่อนไหวได้ครบสามวงคือการเดิน ออกกำลังกาย การยืนครับ