มีบัญชีอยู่แล้ว?

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

nu_publishinghouse
 • หนังสือ
 • 0
 • 9
  โพสต์
 • 4
  ผู้ติดตาม
 • สร้างเพจเมื่อ 23 ก.ย. 2020
 • วิทยาการระบาด หรือระบาดวิทยา (Epidemiology) ได้ก้าวหน้าไปมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งถือว่าวิทยาการระบาดเป็นแขนงหนึ่งที่สำคัญยิ่งของสายงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ บุคลากร ด้านสุขภาพทุกสาขาที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องศึกษาวิทยาการระบาดสำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในงานของตนเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนได้มีอย่างมีปร...
  • EP.5 งานพิมพ์ ดิจิตอล กับ ออฟเซ็ทคืออะไร ต่างกันอย่างไร ?
   มาถึง EP.5 แล้วมาเข้าใจเรื่องงานพิมพ์ ดิจิตอล กับ ออฟเซ็ทคืออะไร ต่างกันอย่างไร? หลายคนที่ฟัง EP. นี้ก็จะเริ่มเข้าใจว่าหนังสือที่วางขายกันอยู่ในท้องตลาดนั้นมีเทคนิคการทำที่มากมาย นอกจากคุณภาพของเนื้อหาและกระบวนการพิมพ์ก็เป็นสิ่่งที่สำคัญงาน...
   • เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (International Standard Book Number) คือเลขรหัสสากลที่กำหนดขึ้นใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่ว ๆ ไป มีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง เพื่อความสะดวก ถูกต้องในการควบคุมข้อมูลสิ่งพิมพ์ในด้านการสั่งซื้อ การแลกเปลี่ยน การบริการ (สำนักหอสมุดแห่งชาติ, 2563) วันนี้เราจ...
    • EP. 3 CMYK และ RGB คืออะไร
     พื้นฐานของงานออกแบบที่จะต้องทราบคือ การใช้ Color Mode ว่าเราจะทำงานประเภทไหน งานสิ่งพิมพ์ หรืองานแบบดิจิทัล สำหรับ EP.3 เรามาทำความเข้าใจในโหมดสีทั้ง 2 แบบนี้ ซึ่งเดิมสำนักพิมพ์ได้เคยเขียนบทความเกี่ยวกับ มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภา...
     • EP. 2 ใช้โปรแกรมอะไรทำหนังสือ
      พบกันใน EP. ที่ 2 มาฟังกันว่าเราใช้โปรแกรมอะไรทำหนังสือ แล้วกว่าจะมาเป็นหนังสือเรามีขั้นตอนอะไรกันบ้าง เพื่อทำให้งานหนังสือของเรามีคุณภาพและน่าอ่านมากยิ่งขึ้น การวาดภาพ ตกแต่งภาพเราใช้โปรแกรมอะไร ออกแบบปกด้วยโปรแกรมอะไร
      • องค์ประกอบของหนังสือ/ตำรา ประกอบด้วยอะไรบ้าง
       • EP. 0 เริ่มต้นการเป็นสำนักพิมพ์
        สำหรับ EP. 0 นี้ก็จะเป็น EP แรกที่สำนักพิมพ์เราเริ่มที่จะมาทำ Podcast อย่างจริงจังเพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์และร่วมพูดคุยเรื่องต่าง ๆ ในการทำหนังสือ ตำรา โดยเนื้อหาเราก็จะเป็นการแชร์เทคนิคการทำหนังสือต่าง ๆ การพูดคุยกับนักเขียนของสำนักพิมพ์...
        • ไขความลับ ISBN บาร์โค้ดหลังหนังสือคืออะไร และขอได้ที่ไหน
         รายละเอียด...
         • วัสดุชีวภาพ Biomaterials...อ่านต่อ