A

Arm_NT

nuttasit
  • 1
    โพสต์
สังเกตเห็นว่าเด็กสมัยนี้โตเร็ว โดยเฉพาะความฉลาดสติปัญญา เคยคิดเปรียบเทียบเด็กสมัยนี้กับสมัยตัวเอง...อ่านต่อ