💢 Beer. Relax
ไลฟ์สไตล์
ถ่ายภาพ
การท่องเที่ยว
ภาพในความทรงจำ ก็ไม่ชัดเจนเท่ากับ ภาพถ่ายที่หยุดช่วงเวลานั้นไว้
20 มี.ค. เวลา 00:25

ภาพในความทรงจำ

           ก็ไม่ชัดเจนเท่ากับ

                    ภาพถ่ายที่หยุดช่วงเวลานั้นไว้

เทวฤทธิ์ ศรีชัยพล
สวัสดียามเช้าครับ
18 มี.ค. เวลา 19:29

ภาพในความทรงจำ

           ก็ไม่ชัดเจนเท่ากับ

                    ภาพถ่ายที่หยุดช่วงเวลานั้นไว้

คิดบวก+
สวัสดีตอนเช้าๆครับ
18 มี.ค. เวลา 03:18

ภาพในความทรงจำ

           ก็ไม่ชัดเจนเท่ากับ

                    ภาพถ่ายที่หยุดช่วงเวลานั้นไว้

10 มี.ค. เวลา 00:14

ภาพในความทรงจำ

           ก็ไม่ชัดเจนเท่ากับ

                    ภาพถ่ายที่หยุดช่วงเวลานั้นไว้

คิดบวก+
กินใจดีครับ
7 มี.ค. เวลา 20:26

ภาพในความทรงจำ

           ก็ไม่ชัดเจนเท่ากับ

                    ภาพถ่ายที่หยุดช่วงเวลานั้นไว้

คิดบวก+
ภาพถ่ายใหม่ๆ จะสร้างเรื่องราวใหม่ๆ ครับ
6 มี.ค. เวลา 19:35

ภาพในความทรงจำ

           ก็ไม่ชัดเจนเท่ากับ

                    ภาพถ่ายที่หยุดช่วงเวลานั้นไว้

เทวฤทธิ์ ศรีชัยพล
ภาพสวยมากครับ
5 มี.ค. เวลา 19:35

ภาพในความทรงจำ

           ก็ไม่ชัดเจนเท่ากับ

                    ภาพถ่ายที่หยุดช่วงเวลานั้นไว้

ถวิลหา
จริงจ๊ะ ภาพในความทรงจำมันออกจะเบลอๆเนอะ
4 มี.ค. เวลา 23:43

ภาพในความทรงจำ

           ก็ไม่ชัดเจนเท่ากับ

                    ภาพถ่ายที่หยุดช่วงเวลานั้นไว้

29 ก.พ. เวลา 07:19

ภาพในความทรงจำ

           ก็ไม่ชัดเจนเท่ากับ

                    ภาพถ่ายที่หยุดช่วงเวลานั้นไว้

กำไลหยก.
ตามดูภาพสวยๆครับ.
27 ก.พ. เวลา 23:46

ภาพในความทรงจำ

           ก็ไม่ชัดเจนเท่ากับ

                    ภาพถ่ายที่หยุดช่วงเวลานั้นไว้

สาวเมืองลิง 🐒
สีสวยมากกก👍