การตลาดออนไลน์นอกตำรา

ธุรกิจ
การตลาด
เทคโนโลยี
📣📣เทคนิค"การขายแบบไม่ขาย"อย่างเดียว...!!! การตลาดยุคใหม่ที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม
ถ้าพูดถึง “งานโฆษณา” แน่นอนว่าเราจะนึกถึงการขายสินค้า แต่สังคมทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงทั้งสื่อและผู้บริโภค ซึ่งค่านิยมของการทำโฆษณาก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การทำโฆษณาแบบ"ขายแบบไม่ขาย"จึงเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักโฆษณาและนักการตลาดในปัจจุบันเป็นอย่างมาก...ดูเพิ่มเติม