บืเรียน
เศรษฐศาสตร์
ไลฟ์สไตล์
อื่นๆ

ขายส่งโมเดรินเทรดต้องศึกษาดีๆ

customer centric คือ

เช็คอย่างไหรว่า .. สิ่งที่เราขายเป็นที่ต้องการ

ของตลาดหรือไม่

หารายได้อย่างไหรโดยไม่ต้อง stock สินค้า!!