กม.เรื่องปากท้อง

ปรัชญา
การเมือง
โพสต์ปักหมุด
ประชาชนถูกคนชั้นปกครองหลอกมานาน
การเมืองการปกครอง มันก็เรื่องของการดำรงชีวิต เบื้องต้นรัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่ชนในชาติ, เรื่องปากท้อง, อยู่ร้อนนอนทุกข์,อยู่ดีมีสุข การเมืองทั้งนั้น ดังนั้น กม. ก็จึงเป็นเรื่องของคนทุกคน ไม่ใช่ผูกขาดเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง.