ทำ เป็น รู้ ดี Do you know?

 • อาหาร
 • อื่นๆ
 • การท่องเที่ยว
 • 4
 • 98
  โพสต์
 • 1.3K
  ผู้ติดตาม
 • เชื่อว่าความรู้สึกมากมายหาได้รอบตัวการอ่าน การเขียนถึงเรื่องราวที่ประทับใจนับว่าเป็นการให้เวลากับตัวเอง ทำให้ได้ใช้เวลา ทำให้เกิดสติ ผมได้แบ่งปันถ่ายถอดเป็นตัวหนังสือนั้นคือจากหัวใจที่อยากมอบให้ทุกๆคน
 • สร้างเพจเมื่อ 14 มิ.ย. 2020
 • มรดกหลังความตาย ทำอย่างไรให้ไม่ประมาทชีวิต❔ ให้คุณนึกเลยตอนนี้ 👇⚫⚪🧚🕯️💡
  อะไรบ้างล่ะ❔ ที่คุณยังไม่ได้ทำ ใครบ้างล่ะ❓ที่คุณยังไม่บอกรัก ยังไม่ได้กอด ยังไม่ได้หอมแก้ม...
  0 คนปลดล็อกโพสต์นี้แล้ว