มีบัญชีอยู่แล้ว?

บทเริ่มต้นหมอเวทย์

tanyalak
  • 0
  • 1
   โพสต์
  • 3
   ผู้ติดตาม
  • สร้างเพจเมื่อ 3 ธ.ค. 2021
  • บ้านหลังเก่าของพ่อกับแม่ เป็นเรือนไม้กึ่งปูน สองชั้น ประตูหน้าต่าง ปิดสนิด
    ถึงจะมี กุญแจ ไข เปิดได้ แต่สภาพบ้านไม่มีคนอยุ่มานานนับสิบปี อะไรอะไร
   ก็เสื่อมสภาพ  หลังคา ก็อาจต้องเปลี่ยนใหม่  คงใช้เงินไม่น้อยทีเดียว อะไรทําได้คงต้องทําไปก่อน ทีดีหน่อยคือ ไม่มีปลวกขึ้น... อ่านต่อ