ประวัติศาสตร์โชซอนและเอเชีย

 • ประวัติศาสตร์
 • เพลง & ซีรีส์ เกาหลี
 • การเมือง
 • 0
 • 45
  โพสต์
 • 219
  ผู้ติดตาม
 • เล่าประวัติศาสตร์โชซอนเป็นหลักและประวัติศาสตร์ในแถบเอเชียเป็นบางครั้ง ผู้เขียนกำลังศึกษาระปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตร์ สนใจในประวัติศาสตร์จีนและเกาหลี
 • สร้างเพจเมื่อ 4 ก.พ. 2022