มีบัญชีอยู่แล้ว?

ตลาดเขียวคลองแห

  • การเกษตร
  • 0
  • 2
    โพสต์
  • 3
    ผู้ติดตาม
  • เป็นตลาดเเลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ผู้ซื้อเจอกับผู้ขายโดยทรง ผู้ขายต้องมีใบรับรองแปลงทุกคน
  • สร้างเพจเมื่อ 24 พ.ย. 2022