19 มิ.ย. 2019 เวลา 01:12 • ความคิดเห็น
การประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ
จากการเขาร่วมประชุม update งานของแผนก พบว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้การประชุมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันไหม
1. ไม่การกำหนดเวลาเริ่มและจบประชุมที่แน่นอน อยากประชุมตอนไหนก็เรียก และถ้ายังไม่ได้ข้อสรุปก็ไม่จบการประชุม ทำให้บางครั้งยืดยาวไปหลายชั่วโมง
2. เนื่องจากเป็นบริษัท trading จึงมี sale หลายคนชอบเอาโน้ตบุ๊คเข้าไปทำงาน ทำให้ไม่ได้ focus กับเรื่องที่ท่านอื่นรายงาน เท่ากับไม่เป็นผู้ฟังที่ดี
3. เมื่อจบการประชุม ไม่มีการสรุปว่าใครต้องทำอะไร ประชุมครั้งต่อไปจึงเหมือนเริ่มต้นประชุมใหม่ในหัวข้อนั้นๆ
4. ไม่มีการกำหนดวาระการประชุม จึงทำให้หลายครั้งมีการายการเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุม
5. การเชิญเข้าประชุมมีการเชิญคนไม่จำเป็นมาเข้าประชุม ทำให้คนนั้นเสียเวลาทำงานไปด้วย
6. เนื่องจากไม่มีกำหนดเวลาประชุม ไม่กำหนดวาระการประชุม จึงไม่มีการเตรียมประชุม เมื่อเข้าประชุมเหมือนเข้าไปหาข้อมูล ณ ตอนนั้น
7. หลายครั้งคนเข้าประชุมไม่แสดงความคิดเห็น การประชุมจึงไปต่อไม่ได้
เราก็เป็นพนักงานคนหนึ่ง เคยพูดคุยกับหัวหน้าไปบ้าง แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้า หวังว่าในอนาคตจะมีคนเห็นตรงกันและร่วมกันเปลี่ยนแปลง
    พี่ข้าว🌾BBKN
    ที่ไหนๆก็คล้ายกันนะ