เป็นประเพณี ทางภาคอีสานที่น่าสนใจ ครับ
บุญข้าวสาก
จากความอาฆาตพยาบาทของนางยักษิณี
สู่ประเพณีอีสาน... อ่านต่อ