#ค่ำคืนวันศุกร์ ลุงขอส่งมอบความสุข
สิ่งดีๆ ให้ทุกท่านพบเจอแต่เรื่องราวดีๆในรุ่งอรุณวันใหม่
พรุ่งนี้วันหยุดอย่าลืมให้เวลากับคนที่เรารัก
ทุกวินาที พูดกัน คุยกัน ในวันที่ยังได้ยินเสียงกันเพราะเราไม่มีวันรู้จริงๆว่า
วันที่หมดอายุรัก หรือวันที่หมดอายุขัย
วันไหนจะมาถึงเราก่อน
จงดีใจที่ยังมีกันและกัน หากหมดวาสนาต่อกันแล้ว แม้เราจะอยากทำแค่ไหน เราก็ได้เพียงคิด
ขอบคุณรูปภาพ pixabay.com
#แต่ถ้าเข้าใจก็ไม่เสียใจ
"ไตรลักษณ์"
 
พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเรื่องไตรลักษณ์ หรือสามัญลักษณะ 3 ได้แก่
๑. อนิจจตา ความไม่เที่ยง คือมีความผันแปร หรือเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่ง เช่น จากเด็กเล็ก เป็นหนุ่มสาว เป็นคนแก่ แล้วเปลี่ยนไปเป็นคนตาย
๒. ทุกขตา ความเป็นทุกข์ คือ ทนอยู่ไม่ได้ คือไม่สามารถดำรงอยู่ในภาวะเดิมๆ ต่อไปได้ เพราะมีสภาพบีบคั้น ขัดแย้ง หรือภาวะเป็นทุกข์ เช่น ไม่สามารถจะดำรงอยู่ในอิริยาบถใด อิริยาบถหนึ่งได้นานๆ เพราะเป็นทุกข์ด้วยความปวดเมื่อย เป็นต้น
๓. อนัตตตา คือ ความไม่ใช่ตัวตน ความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมัน เช่น ความเป็น สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา ล้วนสมมติขึ้นมาเรียก แต่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง เพราะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร ไม่สามารถปรารถนาได้ เช่น ปรารถนาให้เป็นหนุ่มเป็นสาว ตลอดไป ก็ไม่ได้ดังปรารถนา เป็นต้น
ก่อนจบลุงขอยกกลอนของ
สุนทรภู่ ที่เชื่อมโยงกับกฎไตรลักษณ์มาฝาก
เข้าห้องตรองตรึกระลึกถึง
พระไตรลักษณ์หักประหารการรำพึง
คิดตัดซึ่งห่วงใยในสันดาน
หวังประโยชน์โพธิญาณการกุศล
จะให้พ้นกองทุกข์สนุกสนาน”
พระอภัยมณี : กลอนสุนทร
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ
อ้างอิงข้อมูล :
ลุงวิน
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒