จงทำให้ทุกครั้งของการได้พบเจอใครสักคน มันคือโอกาสราวกับว่า เราจะได้เจอกับเขาเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิต
ที่มาของคำกล่าวนี้มาจากสำนวนญี่ปุ่นคือ
【一期一会】อ่านว่า yì qī yí huì อี้ชี อี๋ฮุ่ย.
一期 หมายถึง ช่วงชีวิตหนึ่ง
一会 หมายถึง โอกาสของการได้เจอใครสักคนเพียงแค่ครั้งเดียว
ในสมัยเซนโกคุ (戦国時代) ท่านเจ้าเมืองได้ส่งคนไปเชิญซามูไรทั้งหลายมาเพื่อจัดงานเลี้ยงน้ำชา ท่ามกลางความวุ่นวายของโลกนี้
นักรบซามูไรต่างได้ตระหนักว่า ธรรมชาติที่งดงามเช่นนี้ ต่อไปก็ไม่แน่ว่าจะได้เห็นอีก หรืออาจจะเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตก็เป็นได้ ซามูไรทั้งหลาย จึงต่างจดจำภาพอันงดงามเบื้องหน้าให้เป็นความทรงจำที่สวยงามที่สุดของชีวิต
ส่วนปรมาจารย์การชงชาได้พูดกับซามูไรทั้งหลายว่า "ชาที่พวกท่านได้ดื่มนี้ เป็นชารสเลิศที่สุดในแผ่นดิน ชาใดที่ว่าเลิศก็มิอาจมีรสชาดเทียบเท่าชาถ้วยนี้ได้”
จึงทำให้ซามูไรทั้งหลายต่างตระหนักถึงคุณค่าและค่อยๆบรรจงละเมียดละไมดื่มชา จดจำรสชาดตั้งแต่คำแรกที่ผ่านปากจนถึงคำสุดท้ายที่ผ่านคอ
เพื่อทนุถนอมและจดจำอารมณ์ความรู้สึกที่ได้ดื่มชารสเลิศถ้วยนี้ ... เพราะคิดว่าต่อไปคงไม่มีโอกาสได้ดื่มชารสเลิศด้วยความรู้สึกนี้อีกเป็นแน่แท้
เรื่องนี้จึงเป็นที่มาของวัฒนธรรมการต้อนรับของญี่ปุ่น ที่ปลูกฝังให้ทุกคนปฏิบัติต่อลูกค้าเสมือนหนึ่งว่าคือการได้เจอกันเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิต...
ชีวิตคนเรานั้นไม่แน่นอน...
โอกาสต่างๆ ในชีวิตที่พบเจอนั้น...
เราไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่า
โอกาสนั้นจะย้อนกลับมาใหม่หรือไม่...
การที่เราได้เจอคนสำคัญในวันนี้
ก็ไม่แน่ว่าวันหน้าเราจะยังได้เจอเขาอยู่...
การที่เราได้โอกาสอันดีในวันนี้
ก็ไม่แน่ว่าวันหน้าเราจะยังได้รับโอกาสนั้นอยู่
การปฏิบัติกับคนทุกคนราวกับ...
เป็นการเจอกันเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิต
จึงเป็นการกล่าวมาจาก
เราควรใช้เวลาปัจจุบันกับคนตรงหน้า
ให้คุ้มค่าที่สุด
เพราะชีวิตมีแค่เดี๋ยวนี้ ตอนนี้เท่านั้น
จงทนุถนอมความสุขของตนเองราวกับว่า...
มันคือความสุขเพียงแค่ครั้งเดียว
ในชีวิตของคุณ...
人生过程,人的感情,
有时候错过了也无法从来
只有好好把握当下!
    365
    นึกถึงคำว่า First Impression ความประทับใจตั้งแต่แรกพบ 😁😁 ตามครับ 😊😊