22 ธ.ค. 2019 เวลา 02:24 • การศึกษา
วัน(เห-มา-ยัน)กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี
Cr.MThai
22 ธันวาคม 2562 เป็นวันเหมายัน (อ่านว่า เห-มา-ยัน) คนไทยเรียกว่า ตะวันอ้อมข้าว เป็นวันที่เวลากลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี
วันนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาประมาณ 06:36 น. และจะตกลับขอบฟ้า เวลาประมาณ 17:55 น. (เวลา ณ กรุงเทพฯ) ดวงอาทิตย์จะตกเวลาประมาณ 17.55 น.รวมระยะเวลากลางวันเพียง 11 ชั่วโมง 19 นาทีเท่านั้น
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ท้องฟ้าจะมืดเร็วกว่าช่วงเวลาอื่นๆ ของปี
พี่ติ แอฟโฟร่
สวัสดีปีใหม่จ้า