25 ธ.ค. 2019 เวลา 05:06 • ธุรกิจ
ปีใหม่เป็นช่วงที่หลายคนมีแผนที่จะออกไปท่องเที่ยว วัยเก๋าเองก็ชื่นชอบในการท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน!
จากงานวิจัย AWUSO Society 4.0 โดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาดรุ่น 19B วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการวิจัยถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงวัยไทย จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างอายุ 50-85 ปี จำนวน 615 คน และ Focused-Group จำนวน 20 คน พบว่า
แรงจูงใจที่ทำให้สูงวัยชื่นชอบในการเดินทาง มีดังนี้
1. 36% ความสุขและความสนุก
2. 23% สัมผัสภาพแวดล้อมใหม่
3. 17% เติมเต็มความฝัน
4. 13% เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่
5. 11% ได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนวัยเดียวกัน
นอกจากนั้น ผู้สูงอายุยังคงชื่นชอบที่จะเที่ยวเป็น
กลุ่มถึง 73% และท่องเที่ยวเฉลี่ย 2-3 ครั้งต่อปี
ความต้องการในด้านการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามจำนวนผู้สูงอายุที่มากขึ้น ธุรกิจการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ จึงเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่น่าจับตามองในปี 2020 ที่กำลังจะมาถึง
#NEOBYCMMU #โอกาสใหม่ทางธุรกิจ