โลกในอนาคตจะมุ่งไปในทิศทางไหนและเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์อย่างไรบ้าง
ผมไปคุยกับคุณขจรพงศ์ ภู่สิทธิกุล ผู้หลงใหลและใส่ใจในหีบห่อบรรจุภัณฑ์อย่างยิ่ง
แล้วจะรู้ว่าบรรจุภัณฑ์ไม่ใช่แค่เปลือกห่อหุ้ม
แต่มีความลึกซึ้งและน่าสนใจอยู่ภายในนั้น