เริ่มมีข่าวดีแล้ว สู้ สู้ นะ
เริ่มมีข่าวดีในจีน : จำนวนผู้ที่หายจากโคโรนาชนิดใหม่ เพิ่มขึ้น รวมถึงผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวก็หายได้... อ่านต่อ