ประเทศกลุ่มเสี่ยง ห้ามไปเด็ดขาด!!!
"กรมควบคุมโรค" เผย ชื่อประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง-ควรงดเดินทางในช่วงนี้เด็ดขาด... อ่านต่อ