1 เม.ย. 2020 เวลา 06:04 • โควิด-19
การคาดการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19
Cr. https://www.dropbox.com/s/pogqubtc2ygac9w/InfectedForcasting.xlsx?dl=0&fbclid=IwAR0a-xgoA6p9IrUYDhdNcuiFyQe1MhclpuJiNMIpT3UKNPUvN_vRvpodERg
จากกราฟเส้นสีน้ำเงินคือคนที่พร้อมรับเชื้อ เส้นสีแดงคือคนที่แพร่เชื้อ เส้นสีเขียวคือคนที่ฟื้นตัวจากการติดเชื้อ และเส้นสีดำคือความต้องการที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
กำหนดให้ประชากรมีทั้งสิ้น 66.5 ล้านคน
อัตราการเติบโตอยู่ที่ 32%
อัตราการรักษาอยู่ที่ 10%
วันแรกมีการติดต่อพบเจอผู้คนอยู่ที่ 100 %
วันที่ 11 มีการติดต่อพบเจอผู้คนอยู่ที่ 40 %
วันที่ 15 มีนาคม 2563 เป็นวันแรกมีคนติดเชื้ออยู่ 114 คน (ตามจริง)
ผู้ชิดเชื้อมีอาการสาหัสอยู่ที่ 5%
เครื่องช่วยหายใจมาวันที่ 25 เมษายน 2563 จำนวน 5000 เครื่อง
เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขื้นเดือนละ 2500 เครื่อง
วัคซีนรักษาไวรัสมาวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
คนไข้สาหัสมีโอกาสรอดจากการใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ที่ 95%
พบว่า วันที่เพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดคือวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เพิ่มขึ้นประมาณ 4แสนคน
วันที่มีคนติดเชื้อสะสมสูงสุดคือ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 จำนวน 10ล้านคน
Cr. https://www.dropbox.com/s/pogqubtc2ygac9w/InfectedForcasting.xlsx?dl=0&fbclid=IwAR0a-xgoA6p9IrUYDhdNcuiFyQe1MhclpuJiNMIpT3UKNPUvN_vRvpodERg
จากกราฟด้านบนอัตราการติดเชื้อสูงสุดอยู่ที่ 15.1% และ อัตราความต้องการเครื่องช่วยหายใจอยู่ที่ 2.8%
สรุป ต้องพยายามติดต่อกันให้น้อยที่สุดจะทำให้ลดจำนวนคนที่ติดเชื้อ ช่วยแพทย์และพยาบาลในการทำงานในแต่ชะวันลง เพื่อรอวันที่วัคซีนมาถึง (จากการคำนวณวัคซีนจะพร้อมใช้ในอีก 18 เดือนข้างหน้า)
อ้างอิง
ฝากกดไลด์👍🏻 กดแชร์ กดติดตามเพจนี้
กันด้วยนะครับ 🌟
และ ติดตามรับชมได้ ในตอนต่อไปครับ
ขอบพระคุณครับ ☺️
#หมอตาอยากเล่า
    สมองกลวง
    เห็นตัวเลขแล้วถ้าควบคุมไม่ได้ก็น่าจะเกิดเหตุการณ์ตามแผนภูมิได้จริงๆเลยนะครับนั่น