2 เม.ย. 2020 เวลา 01:25 • โควิด-19
Update! การคาดการณ์โมเดลการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19
Version 2
Cr. https://www.dropbox.com/s/pogqubtc2ygac9w/InfectedForcasting.xlsx?dl=0&fbclid=IwAR0XUsUF9yZGgaqXSuUfJv5UNZX8ywZS3GqPVp1Sac2tKvKtpz-YBAmOeaw
จากการคาดการณ์โมเดลการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19
Version 2 เปรียบเทียบกับ Version แรก
กำหนดให้ จำนวนประชากรคงเดิมที่ 66.5 ล้านคน
จากเดิมอัตราการเติบโตอยู่ที่ 32% ลดลงเป็น 30%
อัตราการรักษาคงเดิมอยู่ที่ 10%
วันแรกคือวันที่ 15 มี.ค. 63 มีการติดต่อพบเจอผู้คนคงเดิมอยู่ที่ 100 %
จากเดิมวันที่ 26 มี.ค. 63 มีการติดต่อพบเจอผู้คนอยู่ที่ 40 % เพิ่มขึ้นเป็น
43%
วันที่ 15 มีนาคม 2563 เป็นวันแรกมีคนติดเชื้ออยู่ 114 คน จนถึง 1 เมษายน 2563 (กรอกข้อมูลตามจริง)
ผู้ชิดเชื้อมีอาการสาหัสอยู่ที่ 5%
เครื่องช่วยหายใจมาวันที่ 25 เมษายน 2563 จำนวน 5000 เครื่อง
เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขื้นเดือนละ 2500 เครื่อง
วัคซีนรักษาไวรัสมาวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
คนไข้สาหัสมีโอกาสรอดจากการใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ที่ 95%
เพิ่มข้อมูลในส่วนของกิจกรรมพบเจอผู้คนโดย
22 มี.ค. 63 มีการติดต่อพบเจอผู้คนอยู่ที่ 200.0%
23 มี.ค. 63 มีการติดต่อพบเจอผู้คนอยู่ที่ 85.0%
31 มี.ค. 63 มีการติดต่อพบเจอผู้คนอยู่ที่ 33.0%
5 เม.ย. 63 มีการติดต่อพบเจอผู้คนอยู่ที่ 30.0%
10 เม.ย. 63 มีการติดต่อพบเจอผู้คนอยู่ที่ 25.0%
15 เม.ย. 63 มีการติดต่อพบเจอผู้คนอยู่ที่ 21.0%
20 เม.ย. 63 มีการติดต่อพบเจอผู้คนอยู่ที่ 18.0%
25 เม.ย. 63 มีการติดต่อพบเจอผู้คนอยู่ที่ 15.0%
30 เม.ย. 63 มีการติดต่อพบเจอผู้คนอยู่ที่ 12.0%
5 พ.ค. 63 มีการติดต่อพบเจอผู้คนอยู่ที่ 10.0%
10 พ.ค. 63 มีการติดต่อพบเจอผู้คนอยู่ที่ 8.0%
15 พ.ค. 63 มีการติดต่อพบเจอผู้คนอยู่ที่ 7.0%
20 พ.ค. 63 มีการติดต่อพบเจอผู้คนอยู่ที่ 6.0%
25 พ.ค. 63 มีการติดต่อพบเจอผู้คนอยู่ที่ 5.0%
30 พ.ค. 63 มีการติดต่อพบเจอผู้คนอยู่ที่ 4.5%
4 มิ.ย. 63 ถึง 1พ.ย. 64 มีการติดต่อพบเจอผู้คนอยู่ที่ 4.0%
พบว่า
วันที่เพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดคือวันที่ 21 เมษายน 2564 ประมาณ 743 คน ลดลงจากเดิม ประมาณ 4แสนคน และ วันที่มีคนติดเชื้อสะสมสูงสุดคือ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 จำนวน ประมาณ2แสนคน ลดลงจากเดิม ประมาณ 10ล้านคน
สรุป
ต้องพยายามติดต่อกันให้น้อยที่สุด (Social distancing) ถ้าจำเป็นต้องออกไปข้างนอกก็ใส่หน้ากากอนามัยและพกเจลล้างมือตลอดเวลาเพื่อที่จะทำ
ให้ลดจำนวนคนที่ติดเชื้อ ช่วยแพทย์และพยาบาลในการทำงานในแต่ละวันลงเพื่อรอวันที่วัคซีนมาถึง (จากการคำนวณวัคซีนของ อ. ลอย ชุนพงษ์ทอง
จะพร้อมใช้ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)
ฝากกดไลด์👍🏻 กดแชร์ กดติดตามเพจนี้
กันด้วยนะครับ 🌟
และ ติดตามรับชมได้ ในตอนต่อไปครับ
ขอบพระคุณครับ ☺️
#หมอตาอยากเล่า
    P u p u
    โมเดลนี้คือล็อคดาว์นต่อจนถึงวันที่ได้มีวัคซีน และดูเหมือนว่าจะต้องยกระดับมาตรการในการล็อคดาว์นให้เข้มข้นมากขึ้นด้วยในแต่ละวัน ในทางปฏิบัติจริง ต้องทำป...ดูเพิ่มเติม