มีบัญชีอยู่แล้ว?
กระทรวงการคลัง ยืนยัน การนำระบบเทคโนโลยี AI มาตรวจสอบสิทธิ์ผู้ได้รับการเยียวยาตามมาตรการเงินชดเชย 5,000 บาท 3 เดือน มีความแม่นยำสูง... อ่านต่อ