3 เม.ย. 2020 เวลา 16:36 • โควิด-19
20200403
คิดต่อยอด จากวิกฤตโรคระบาด COVID-19
จากที่รัฐได้ให้เงินช่วยเหลือคนละ 5000 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน
-มีข้อมูลคนลงทะเบียน กลุ่มอาชีพพ่อค้าแม่ขาย ขับรถ... หาเช้ากินค่ำ
-อยู่ในระบบ “www.เราไม่ทิ้งกัน” 20 กว่าล้านคนแล้ว
เราต่อยอดได้ไหม
โดย รัฐจัดทำ เป็นองค์กรมหาชน หรืออื่น ๆ
-สร้าง Social Media ต่อเลย
-เรียนแบบ Facebook หรือ LINE หรือ Blockdit ก็ได้
-สร้าง EMarket place
-สร้าง E Wallet
-สร้าง Digital Money เป็น BahtCoin
-ให้แบงค์ชาติเป็นผู้คำ้ประกันมี 2 แบบ
-แบบแรก ถ้าเป็นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลใช้ในระบบได้ แต่แลกเป็นเงินสดไม่ได้
-ส่วนที่สองแลกเงินสดจากธนาคาร เข้า Ewallet เป็น BahtCoin ได้ และแลกกลับคืนไปยังธนาคาได้
ต่อไป จะจ่ายเงินในการช่วยเหลือประชาชน ก็ให้เป็น BahtCoin ลงใน E wallet ของแต่ละคนเลย
-ส่วนนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ (มาจากการช่วยเหลือจากรัฐบาล)
-แต่ BahtCoin ในระบบ E Market place ได้
-แต่ BahtCoin ของ vendors สามารถแลกเป็นเงินสดได้ (แลก bahtcoin เข้าธนาคารแล้วถอนเงินสดได้)
-และสมาชิกในระบบ ก็สามารถแลกเงินจากธนาคารเข้าสู่ Ewallet เป็น bahtcoin ได้ ใช้ในระบบ emarket place ได้ ส่วนนี้สามารถแลกกลับจาก bahtcoin เข้าไปธนาคาร แล้วถอนเป็นเงินสดได้
-ให้รัฐออกว่าทุกร้านค้าในประเทศไทย สามารถรับ bahtcoin ชำระได้
-ให้ประชาชนมีทางเลือกในการใช้จ่าย และ bahtcoin จะได้ work
-เพราะในช่วงแรก E market place ของรัฐยังไม่แข็งแรง
-ถ้า E market place ของรัฐ ทำได้ดีจริง คนจะใช้งานมาก
-รัฐก็จะรู้พฤติกรรมผู้ใช้ว่าซื้ออะไรทำงานอะไร
-ต่อยอดไปอีก รัฐออกเงินกู้ให้กับสมาชิกในระบบ นี้ได้โดย
-ข้อมูลพฤติกรรมคนไทย ก็จะอยู่ในระบบของประเทศไทย ไม่ได้ไปอยู่กับ USA. ทั้งหมด
ดังนั้นการใช้ธนบัตรจริง ๆ ก็จะลดลงอย่างมาก
เพราะคนใช้จ่ายจริง ๆ คือ 20 ล้านกว่าคนที่อยู่ในระบบนี่แหละ
และคนอื่นที่เหลือ ก็สามารถสมัครเข้ามาในระบบได้