3 เม.ย. 2020 เวลา 17:04 • โควิด-19
20200404
ในเมื่อรัฐสามารถสร้าง bahtcoin ได้แล้ว
ประชาชนคนไทย ทุกคนต้องมี ewallet
หรือคนต่างชาติก็สามารถมีได้ แต่ต้องระบุเลขที่ passport
หรือคนงานต่างด้าว ก็ใส่เลขประจำตัวคนต่างด้าวเข้าระบบ
สามารถนำไปใช้ชำระค่าสินค้าได้ทั้งประเทศ
โดยผ่าน QR code อันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้จริง
อีกระบบที่น่าสนใจ คือ app food delivery
-ในขณะนี้ ยังใช้เงินสดในการชำระเงิน
ก็มีโอกาสแพร่เชื้อโรคได้
-และพนักงานขับรถต้องรับผิดชอบในการสั่งซื้อ
-เมื่อลูกค้าที่สั่งไม่ชำระเงิน พนักงานขับรถต้องออกเงินเอง
-ปัญหานี้จะหมดไปเมื่อเราให้ลูกค้าชำระด้วย Bahtcoin จาก e Walletก่อน
-แล้วพนักงานส่งอาหาร ก็ไปรับ และส่งอาหารให้ลูกค้าเท่านั้น
-ส่วนเงิน Bahtcoin ก็จะไปเข้า e Wallet ของเจ้าของ app
-สรุปสิ้นวัน ระบบก็จะโอนเงิน bahtcoin เข้า e Wallet ของร้านอาหาร และคนขับรถ ทุกวันตอน เที่ยงคืน
-รัฐสมควรออกทุน ให้ Start up ได้สร้าง app นี้ขึ้นมา
-เรียนแบบ app ที่มีอยู่แล้วก็ได้
-และส่วนสำคัญ ของระบบนี้คือ การตลาด (marketing)
-แต่คนไทยก็มีเก่งด้านการตลาดเป็นจำนวนมาก
-ระบบนี้ลงทุนน้อย แต่ต้องมีรัฐ สนับสนุน จึงจะสำเร็จ
-และการหักเปอร์เซ็นต์ค่าระบบ จากร้านอาหารก็ไม่ต้องเยอะมาก 15% ก็เพียงพอ ปัจจุบันหัก 35%ซึ่งสูงมาก ร้านอาหารไม่มีทางเลือก แล้วยังผลักภาระความรับผิดชอบการสั่งซื้อไปให้คนขับรถส่งอาหารอีก แย่มาก ๆ เอาเปรียบสุด ๆ
-ไหน ๆ รัฐก็จะจะไม่ทิ้งใครอยู่แล้ว จะช่วยเหลือกันจริง ๆ
-ก็ขอให้สนับสนุนระบบนี้ให้เกิดด้วยเถิดครับ
    The Godfootball
    แวะมาติดตามและเป็นกำลังใจให้ครับ😊