20 เม.ย. 2020 เวลา 06:40 • โควิด-19
ได้จัดทำกระบวนการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ ผ่านระบบ application
ยังเป็นการออกแบบในเบื้องต้นเท่านั้น
ถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถนำเอาไปต่อยอดได้เลยครับ
20200416 วันเถลิงศก
Food Delivery System
ระบบหลัก
ระบบทะเบียน ผู้ขายอาหาร บริษัท/บุคคลธรรมดา
ระบบทะเบียน ผู้ส่งอาหาร บริษัท/บุคคลธรรมดา
ระบบทะเบียน ลูกค้า
ระบบการสั่งอาหาร (Food Order)
ระบบการเงิน เป็น E Wallet
ระบบ GPS กำหนดตำแหน่งและติดตาม ร้านค้า คนส่งอาหาร และลูกค้า
เรื่องนโยบาย
การควบคุมกำกับ ส่งเสริมร้านอาหาร
การควบคุมกำกับ ส่งเสริมคนส่งอาหาร
การควบคุมกำกับ ส่งเสริม ลูกค้าที่สั่งซื้ออาหาร
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ขอบเขต ความรับผิดแต่ละ function และของบริษัทฯ
การตลาด
เพื่อสรรหาและส่งเสริม ร้านอาหารสมัครเข้าระบบ
เพื่อสรรหาและส่งเสริม คนส่งอาหารสมัครเข้าระบบ
เพื่อให้ลูกค้าสั่งซื้ออาหารผ่านระบบนี้
ระบบการเงิน E Wallet
กระบวนการปฏิบัติ และระบบ Application Food Delivery
สมัครเปิดบัญชี และ E Wallet เข้าระบบ
ผู้ขาย - ร้านค้า
ผู้ส่งสินค้า - คนขับรถส่งอาหาร
และผู้ซื้อ - ลูกค้า
1.Customer Input data
ลูกค้า สมัครเข้าระบบ เปิดบัญชี E Wallet ใส่ข้อมูล...เข้าระบบ
แลกเงินจากธนาคาร เข้าสู่ E Wallet เป็น Baht digital
1.1 Delivery Man Input Data
คนส่งอาหาร สมัครเข้าระบบ เปิดบัญชี E wallet ใส่ข้อมูลเข้าระบบ
2.Vendors Input Data
ร้านอาหาร สมัครเข้าระบบ เปิดบัญชี E wallet ใส่ข้อมูลเข้าระบบ
ร้านอาหาร ป้อนข้อมูลอาหารเข้าระบบ
 
3.Purchasing Order and Payment ลูกค้าสั่งซื้ออาหาร
(ระบบสแกนร้านค้าที่อยู่ในรัศมีภายในตารางกิโลเมตร ที่กำหนด เช่นภายใน 10 กม.)
(ระบบคำนวณค่าขนส่ง ตามระยะร้านถึงบ้านลูกค้า)
เลือกร้าน...
เลือกรายการอาหาร เพื่อสั่งซื้อ
สรุปรายการอาหาร ค่าอาหาร และค่าขนส่ง ถ้ามีส่วนลดก็หักออก เหลือสุทธิ ชำระ...
ชำระค่าอาหาร+ค่าขนส่ง+VAT% ด้วย E-Wallet
(ขึ้น status=“สั่งอาหารสำเร็จ รอยืนยันส่งอาหาร”)
4.คนส่งสินค้ายืนยันรับคำสั่งซื้อของลูกค้า Confirmed Order
(ระบบสแกนคนส่งอาหารที่อยู่ในรัศมีที่กำหนด)
(รายสั่งซื้อจากลูกค้า-ร้านค้าใด และGPS จะปรากฎให้คนส่งอาหารเห็น)
(ซึ่งใครอยู่ในรัศมีระยะ 10 กม. ตามที่กำหนด ก็สามารถกดยืนยันรับในการส่งได้)
คนส่งอาหาร กดรับเป็นผู้ส่ง confirmation
(ระบบจะแสดงจุด GPS ของคนส่งบนแผนที่)
(รายการจะไปปรากฎที่ร้านอาหารที่สั่ง ว่ามีผู้ส่งอาหารแล้ว)
(ขึ้น status=“ยืนยันส่งอาหาร รอทำอาหาร”)
5.ร้านอาหารทำอาหาร Making Food
(ระบบขึ้น status=“กำลังทำอาหาร”)
ร้านอาหารกำหนดค่าในระบบได้
Pause Menu or all menu หยุดชั่วคราว บางรายการอาหาร หรือทุกรายการ คือทั้งร้าน
Pause Material บางวัสดุหมด ก็จะไปกำหนดว่าหมดทุกรายการที่วัสดุนั้นหมดชั่วคราว
สามารถเพิ่มเวลาในการจัดทำอาหารได้...10, 20 or 30 นาที จากที่ default เวลาทำอาหารไว้
สามารถเพิ่มราคา ลูกค้า comment มาให้เพิ่มวัสดุอาหาร
 
ร้านอาหารทำอาหาร เสร็จแล้วพิมพ์รายการอาหารกำกับ
(ระบบขึ้น status=“อาหารเสร็จพร้อมส่ง” แสดงที่หน้าจอคนส่งอาหารและที่ลูกค้าด้วย)
(ระบบจะสร้าง QR code บน slip ใช้ เลขที่ Purchasing Order เป็นเลขอ้างอิง)
 
เมื่อมีคนส่งอาหาร Confirmed Order
(ระบบแสดงหน้าตาคนส่งอาหารให้ทางร้านอาหารเห็นชัดเจน)
(ระบบขึ้น GPS คนส่งอาหาร ว่าเดินทางมาถึงที่ร้านอาหารแล้วหรือยัง)
6.คนส่งอาหาร มารับอาหารที่ร้านอาหาร Take a Food
คนส่งอาหารมาถึงร้านอาหาร เพื่อรับอาหาร
ร้านอาหารตรวจสอบหน้าคนส่งอาหารกับ รายการ Order ให้ตรงกัน
คนส่งอาหาร Scan QR code ที่ slip รายการ
(ระบบบันทึกเวลา และเริ่มจับเวลาในการส่งอาหาร)
(ระบบขึ้น status=“กำลังส่งอาหาร” แสดงให้ร้านอาหารและลูกค้าทราบ)
 
7.ลูกค้ารับอาหารจากคนส่งอาหาร Confirmed Received Food
ลูกค้าตรวจสอบ คนส่งอาหารเดินทางถึงไหน ด้วย GPS
ส่งอาหารให้ลูกค้า พร้อม กด Confirmed
(ระบบขึ้น status=“ส่งอาหารเสร็จเรียบร้อย” แสดงที่ร้านอาหารและลูกค้าด้วย)
ระบบงานประจำวัน
1.ตรวจสอบกระทบยอดประจำวัน (วันที่ผ่านมา)
สรุปรายงานยอดมูลค่า และจำนวน การสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งหมด เทียบกับ
รายงานยอด มูลค่า และจำนวน ราคาร้านอาหาร บวกกับยอด มูลค่า และจำนวนค่าขนส่งอาหาร
ถ้าไม่ตรง...
ให้ตรวจสอบโดยลงในรายละเอียดแต่ละลูกค้า แต่ละราย ร้านค้าแต่ละราย และคนส่งอาหารแต่ละคน
 
2.สรุปรายงานรายวัน...ยอดขายสรุปแต่ละร้านค้า ค่าอาหาร, ค่าบริการ, VAT, คงเหลือโอนให้ร้านอาหาร
3.สรุปรายงานรายวัน...ยอดขายสรุปแต่ละคนส่งอาหาร ค่าขนส่ง, ค่าบริการ, VAT, คงเหลือโอนให้คนส่งอาหาร
รายงานเพื่อการวิเคราะห์
1.สรุปรายงานรายเดือน...เพื่อการวิเคราะห์
รายงานยอดซื้ออาหาร จะเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่มเขตที่อยู่ ฯลฯ
รายงานร้านค้าขายดี ประจำเดือน...
รายงานคนส่งอาหารได้ยอดสูง ประจำเดือน...
2.สรุปรายงาน ร้านอาหาร คนส่งอาหาร ลูกค้า ...ที่สมัครใหม่ ออกไป และคงเหลือ
3.สรุปรายงาน ภาษี และยืนส่งภาษี ประจำเดือน
ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน
ระบบรับเรื่องร้องเรียน ติดตามสถานภาพ
จัดการ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
ทำบันทึกสรุปเรื่องร้องเรียนแต่ละเรื่อง
รายงาน สถานภาพเรื่องร้องเรียน...มาใหม่..กำลังดำเนินการ...เสร็จสิ้น