มีบัญชีอยู่แล้ว?
ถ้าเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ รวมประเทศกัน จะเกิดอะไรขึ้น?
2 ประเทศที่มีชายแดนติดกัน ผู้คนพูดภาษาเดียวกัน และครั้งหนึ่งเคยเป็นประเทศเดียวกัน
แต่ในวันนี้ กลับกลายเป็น 2 ประเทศที่มีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว
เกาหลีเหนือ
ประเทศที่ปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จจากคนเพียงคนเดียว
ระบบเศรษฐกิจเป็นสังคมนิยมแบบพึ่งพาตนเอง รัฐบาลเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตแทบทั้งหมด
มีการค้ากับต่างประเทศน้อยมาก
ประชาชนยากจนรั้งท้ายของโลก และน้อยคนที่จะมีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ตรงกันข้ามทุกอย่างกับเกาหลีใต้..
ประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบบเศรษฐกิจเป็นทุนนิยมสุดโต่ง
ส่งออกสินค้าเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยี
ประชาชนมีรายได้ต่อหัวสูง มีความเป็นอยู่ที่ดี
และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงที่สุดในโลก
1
2 ประเทศที่ผู้คนพูดภาษาเดียวกัน
แต่โชคชะตาพาให้มาอยู่ใต้เงาของมหาอำนาจที่มีความขัดแย้งทางการเมือง
จนนำมาสู่การแบ่งแยกประเทศในท้ายที่สุด
หากนับถึงตอนนี้ก็เป็นเวลา 72 ปีแล้ว..
คำถามที่ลงทุนแมน ชวนให้คิดในวันนี้ก็คือ..
แล้วถ้าโชคชะตาเกิดเล่นตลก
นำพาประเทศที่แตกต่างกันทุกอย่าง กลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่ง
อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง?
ลงทุนแมนจะจินตนาการให้ฟัง
คาบสมุทรเกาหลี เป็นคาบสมุทรที่ตั้งอยู่ท่ามกลางมหาอำนาจรอบด้าน ทั้งจีน ญี่ปุ่น และรัสเซีย
แต่เดิมจีนเคยมีบทบาทในคาบสมุทรนี้
ต่อมาญี่ปุ่นได้เข้ามายึดครองในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
แต่หลังจากญี่ปุ่นแพ้สงคราม คาบสมุทรเกาหลีก็ตกอยู่ใต้อำนาจของผู้ชนะสงคราม
นั่นก็คือ สหภาพโซเวียตผู้นำโลกคอมมิวนิสต์ และสหรัฐอเมริกาผู้นำโลกเสรีประชาธิปไตย
1
ความขัดแย้งทางอุดมการณ์การเมือง นำมาสู่การขีดเส้นขนานที่ 38
แบ่งคาบสมุทรแห่งนี้ออกเป็น 2 ประเทศ ในปี ค.ศ. 1948
ตามมาด้วยสงครามที่คนชาติเดียวกันต้องมารบกันเอง
1
Cr. Bangkok Post
แม้สงครามจะจบลงไปแล้ว ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953
แต่ทั้ง 2 ประเทศก็ยังคงมีการกระทบกระทั่งกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ยิ่งเวลาผ่านไป ต่างก็เดินอยู่บนเส้นทางที่แยกห่างกันเรื่อยๆ
ก่อให้เกิดข้อดี-ข้อเสีย ที่แตกต่างกันไป
 
เกาหลีเหนือ
ประเทศนี้มีพื้นที่ 120,000 ตารางกิโลเมตร
มากกว่าเกาหลีใต้ที่มี 100,000 ตารางกิโลเมตรเล็กน้อย
พื้นที่ที่มากกว่า ทำให้เกาหลีเหนือมีพื้นที่ราบสำหรับการเพาะปลูกมากกว่าเกาหลีใต้
เกาหลีเหนือยังมีแหล่งพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ ทั้งถ่านหิน แร่เหล็ก ทองแดง
ซึ่งถูกคาดการณ์ว่าอาจมีมูลค่าถึง 180 ล้านล้านบาท
แต่ข้อด้อยของเกาหลีเหนือ คือการขาดระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งการเข้าถึงไฟฟ้า น้ำประปา ถนนหนทาง ระบบราง ท่าเรือน้ำลึก สนามบิน
และที่สำคัญที่สุดคือ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชน..
2
ประชากร 26 ล้านคนของเกาหลีเหนือ มีส่วนน้อยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรยากจน
ประชากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ โดยเฉพาะความรู้ทางเทคโนโลยี
Cr. NK News
ส่วนข้อดีของเกาหลีใต้
ถึงแม้จะมีพื้นที่เล็กกว่า แต่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ครบครันและมีประสิทธิภาพสูง
ประชากร 51 ล้านคน ล้วนมีการศึกษาสูง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
Cr. Bloomberg
แต่ประเทศเกาหลีใต้ ก็มีปัญหาเรื่องอัตราการเพิ่มของประชากร
ปี 2019 เกาหลีใต้มีอัตราการเติบโตของประชากรเพียง 0.09%
ทำให้เกาหลีใต้มีแนวโน้มว่าจะขาดแคลนแรงงานในอนาคตอย่างชัดเจน
ในขณะที่อาหารและพลังงาน ก็เป็นสิ่งที่ขาดแคลน จนเกาหลีใต้ต้องนำเข้าเป็นปริมาณมหาศาลในแต่ละปี
คำถามของเรื่องนี้ก็คือ ถ้าทั้ง 2 เกาหลีรวมกัน จะเกิดอะไรขึ้น?
หากทั้ง 2 เกาหลี รวมกัน
จะกลายเป็นประเทศเกาหลีที่มีพื้นที่ 220,000 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 77 ล้านคน
เป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 20 ของโลก แซงประเทศไทย
และมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งผลดีและผลเสียในหลายๆ ด้าน ดังต่อไปนี้
เริ่มจากด้านเศรษฐกิจ..
ผลดีที่เด่นชัดก็คือ แรงงานมหาศาลจากเกาหลีเหนือจะช่วยมาเติมเต็มในส่วนที่เกาหลีใต้ขาดแคลน โดยเฉพาะแรงงานในภาคเกษตรกรรม และงานบริการทั่วไป เช่น แม่บ้าน พนักงานขับรถ หรือแคชเชียร์
ถึงแม้ชาวเกาหลีเหนือจะขาดทักษะ แต่ด้วยความที่พูดภาษาเดียวกัน
การฝึกอบรมสักระยะก็จะช่วยให้สามารถเติมเต็มแรงงานที่ขาดหายได้
ส่วนแรงงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ เช่น วิชาชีพต่างๆ ก็อาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร
ส่วนพื้นที่เพาะปลูก และทรัพยากรธรรมชาติของเกาหลีเหนือที่มีอยู่ก็จะเข้ามาเติมเต็มความต้องการของเกาหลีใต้ ทั้งในด้านพลังงานและอุตสาหกรรม
ตอนนี้แค่เกาหลีใต้ประเทศเดียวก็ส่งออกสินค้าเป็นอันดับ 5 ของโลก ถ้ามีการรวมกันของเกาหลี ก็อาจทำให้การส่งออกของเกาหลีเติบโตจนแซงหน้าญี่ปุ่นที่สูสีกัน ขึ้นเป็นอันดับ 4 ของโลก เป็นรองเพียง จีน สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี เท่านั้น
สำหรับผลเสียทางด้านเศรษฐกิจก็คือ
ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมีเงินมากกว่า จำเป็นจะต้องทุ่มเทงบประมาณมหาศาลเพื่อนำมาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในเกาหลีเหนือที่ล้าหลัง
รวมถึงปรับปรุงการศึกษา การรักษาพยาบาล และคุณภาพชีวิตของประชากรเกาหลีเหนือหลายสิบล้านคน
ซึ่งหากมองในแง่การลงทุน
การลงทุนครั้งนี้อาจต้องใช้ระยะเวลาเป็นสิบปี ถึงจะเริ่มเข้าสู่จุดคุ้มทุน
งบประมาณในส่วนนี้ อาจทำให้ประชาชนเกาหลีใต้ไม่พอใจว่าทำไมต้องนำภาษีไปอุ้มคนที่ไม่ได้เสียภาษีในเกาหลีเหนือ
ในขณะที่รายได้ต่อหัวของเกาหลีจะลดลง เมื่อเทียบกับเกาหลีใต้เดิม เพราะคนเกาหลีเหนือมีรายได้ต่อหัวต่ำมาก
และปัญหาความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วของเกาหลีใต้ก็อาจจะยิ่งเด่นชัดมากยิ่งขึ้น
ทุนนิยมสุดโต่งที่นำโดย กลุ่มแชโบล กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่ครองสัดส่วนกว่า 80%
ของ GDP เกาหลีใต้ จะเป็นกลุ่มหลักที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลในเกาหลีเหนือ
กลุ่มแชโบลจะมีผลผลิตอุตสาหกรรมมากขึ้น ในขณะที่มีต้นทุนวัตถุดิบที่ต่ำลง
และยิ่งมีรายได้มาก ก็ยิ่งขยายอิทธิพลมากขึ้นเช่นกัน
1
แต่ความเหลื่อมล้ำอาจทำอะไรชาวเกาหลีเหนือไม่ได้ เพราะคนในเกาหลีเหนืออาจมีชีวิตที่อยู่กับความยากจนอย่างเท่าเทียมกันทุกคนมาเป็นเวลานานแล้ว จึงอาจไม่ได้รู้สึกแย่ไปกว่าเดิม
ในด้านการเมือง
มีความเป็นไปได้อยู่ว่า หากมีการรวมประเทศ
เกาหลีใต้ที่มีทั้งประชากรและขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น
และถ้าเป็นการรวมประเทศแบบให้รัฐบาลเกาหลีใต้เป็นคนบริหารปกครอง
อาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือจะถูกพันธมิตรของเกาหลีใต้ฝ่ายประชาธิปไตยเข้ามาควบคุม
และหากคาบสมุทรเกาหลีเป็นประชาธิปไตย
จะส่งผลมาสู่การเปลี่ยนแปลงของด้านที่ 3 คือ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ต้องไม่ลืมว่า คาบสมุทรเกาหลีเป็นทำเลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของเหล่ามหาอำนาจ
Cr. Te Ara
ในแง่หนึ่ง การเป็นประเทศประชาธิปไตย ก็เท่ากับยังคงเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา
แต่ในอีกแง่หนึ่ง เกาหลีก็จะกลายเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับจีนในทันที
และที่สำคัญ ดินแดนนี้จะอยู่ใกล้กับกรุงปักกิ่ง มากกว่าเมืองเซี่ยงไฮ้เสียอีก
แผ่นดินที่เชื่อมถึงกันอาจมีการสร้างถนน ทางรถไฟจากจีนมาถึงเมืองสำคัญของเกาหลี เท่ากับอิทธิพลของจีนจะแผ่มาปกคลุมคาบสมุทรเกาหลีได้ง่ายขึ้น
ยังไม่รวมการมีพรมแดนติดกับรัสเซียทางตอนเหนือ
และปัญหาขัดแย้งในอดีตกับญี่ปุ่นที่ยังไม่คงลืมเลือนไปจากใจคนเกาหลี
เกาหลีจำเป็นที่จะต้องถ่วงดุลอำนาจของประเทศรอบด้านให้ดี
เพราะหากเกิดปัญหาความสัมพันธ์ขึ้นมา
ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การส่งออก และการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ท้ายที่สุดก็อาจลุกลามจนนำมาสู่ผลลัพธ์เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นเมื่อ 72 ปีที่แล้ว
นับเป็นชะตากรรมที่ชาว 2 เกาหลี ไม่สามารถกำหนดเองได้..
คนเชื้อชาติเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน แต่กลับต้องมาแยกออกจากกัน
และยังคงมีการกระทบกระทั่งกันเรื่อยมา
รู้หรือไม่ว่า เกาหลีใต้มีการก่อตั้ง “กระทรวงการรวมชาติ” เพื่อวางแผนและเตรียมการทุกอย่าง
ด้วยความหวังว่าสักวัน คาบสมุทรเกาหลีจะกลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้ง
แต่ชีวิตของผู้คนที่อยู่ในโลกคู่ขนานกัน มาเป็นเวลา 72 ปี
การรวมชาติ อาจเป็นสิ่งที่ไกลเกินความคาดฝัน
ไม่มีใครรู้ว่า อนาคตของคาบสมุทรแห่งนี้จะเป็นอย่างไร
แต่สำหรับชาวเกาหลีทั้ง 2 ฝ่าย การไม่ต้องสู้รบกันอีกต่อไป
อาจเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดในเวลานี้..
Cr. Pyeongyang Press Corps
  สัพเพเหระศาสตร์
  แล้วเมืองหลวงจะอยู่ที่เปียงยางหรือโซล
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   -- เพิ่มยอดขายแบบไม่ง้อหน้าร้าน Mo-Mo-Paradise คลอดโมเดลส่งชาบูทั่วไทย -- . . ชาบู เป็นอาหารที่แน่นอนว่าต้องไปทานที่ร้าน เพราะบรรยากาศที่ของการต้มและทานนั้นหาไม่ได้ถ้าหากไปกินอาหารประเภทอื่น แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น การขายแบบเดลิเวอรี่ก็มีส่วนที่สร้างยอดขายให้กับร้านได้อีกหนึ่งช่องทาง และไม่ควรที่จะมองข้ามได้เลย . วันนี้ พี่เอ - สุรเวช เตลาน เจ้าของร้าน Mo-Mo-Paradise (Thailand) หนึ่งในแบรนด์ชาบู ที่ช่วงที่ผ่านมานั้นยอดการขายหน้าร้านและการคงคุณภาพวัตถุดิบ ยังถือว่าทำได้ดี และแฟนๆ ของแบรนด์ก็ให้กระแสตอบรับในตัวแบรนด์เป็นอย่างดี เพราะเราจะเห็นได้จากหน้าร้านที่คนเเน่นตลอด ถึงกับต้องจองคิวกันเป็นชั่วโมง ซึ่งในปัจจุบันไม่เพียงแต่รายได้จากหน้าร้านเท่านั้น ในตอนนี้ MOMO มีบริการที่สามารถส่งชาบูไปได้ทั่วประเทศ ซึ่งการส่งอาหารให้คุณภาพไม่ตก ก่อนจะถึงมือลูกค้า นั้นทำได้ยาก เนื่องจากการที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ การที่ต้องระวังไม่ให้ผักช้ำ และน้ำจิ้มต้องได้รสชาติที่ไม่ต่างจากกินที่ร้านเลย ซึ่งทาง Fuzepost ที่ช่วยให้บริการนี้สำเร็จ และเพิ่มช่องทางรายได้โดยที่ ยังสามารถขายหน้าร้าน และยังส่งชาบูเพื่อขยายไปให้ถึงลูกค้านอกพื้นที่ กทม. ที่ต้องการทานชาบู ของแบรนด์อีกด้วย #โมโม่พาราไดซ์ #MOMOPARADISE #FUZEPost #ส่งเย็นส่งเร็วส่งฟิ้วซ์ #ส่งผลไม้แช่เย็น #ส่งสินค้าแช่เย็น #ส่งสินค้าแช่แข็ง #ส่งอาหารทะเล สนใจบริการของ FUZE https://bit.ly/FUZEEP2 #FoodStoryMarket #ส่งความสดถึงมือคุณ สนใจสั่งซื้อวัตถุดิบออนไลน์ https://bit.ly/FSMEP2 ใส่โค้ด “WSPLV” ลด 30% (สูงสุด 500 บาท) 3 บิล เมื่อซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท หมดเขต 28 ก.พ. 65 #FoodStory #ร้านอาหารที่ดีต้องมีระบบที่ดีไปพร้อมกัน สนใจระบบ POS พร้อมรับโปรโมชันของแถม 9 อย่าง https://bit.ly/3rwN3ke #การจัดการร้านอาหาร #RestaurantManagement #เทคนิคร้านอาหาร #ข่าวร้านอาหาร #เปิดร้านอาหาร #ความรู้ร้านอาหาร #ต่อเพนกวิน #torpenguin . ติดตาม Torpenguin - ผู้ชายขายบริการในช่องทางอื่นๆได้ที่ . Youtube : Torpenguin Blockdit : Torpenguin - ผู้ชายขายบริการ Twitter : Torpenguin Instragram : Torpenguin TikTok : Torpenguin ติดต่องาน E-mail : torpenguin.channel@gmail.com
   สวิตไฟระบบสัมผัสทัชสกรีน Gratia บริษัท กราเทีย เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย สวิตไฟระบบสัมผัส ทัชสกรีน เป็นแบรนด์แรก ๆ ที่ทำตลาด เกี่ยวกับระบบบ้านอัจริยะ ซึ่งปัจจุบัน เปิดมากว่า 7 ปีแล้ว
   ด่วน ขับ “ธรรมนัส” พร้อม 20 ส.ส. พ้นพรรคพลังประชารัฐ มติกรรมการบริหารพรรค-ส.ส.พลังประชารัฐ ขับ “ธรรมนัส” พร้อม ส.ส. รวม 21 คน พ้นพรรค เหตุสร้างความขัดแย้งและแตกแยก สะพัดเตรียมซบพรรคเศรษฐกิจไทยของ “บิ๊กน้อย” พรุ่งนี้ “ไพบูลย์” แถลง
   อีกมุมของ Metaverse กับ ‘ผลกระทบ’ ที่อาจซ่อนอยู่! เมื่อพูดถึง ‘Metaverse’ สิ่งแรกๆ ที่เรามักนึกถึงคงหนีไม่พ้น ‘ข้อดีและโอกาสใหม่ๆ’ ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ เพราะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทำให้เราได้ท่องไปยังโลกที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างไร้ขีดจำกัด ไร้ข้อบังคับ พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สมจริงแบบ 3D ผ่านแว่น VR และเทคโนโลยีเกิดใหม่สุดล้ำที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การแพทย์ การลงทุน การตลาด และอีกมากมาย
   ดูทั้งหมด